Tải bản đầy đủ

Kaizen teian tập 1

Kaizen Teian Tập 1
Tác giả : Japan Human Relations Association
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7871
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Các ý tưởng chỉ có giá trị khi chúng được thực hiện. Các đề xuất không được thực hiện hoặc không thể  thực
hiện giống như tòa lâu đài trên cát, đều không có giá trị thực tiễn. Ngày nay, xu hướng chính của hoạt động đề
xuất là các đổi mới và phương thức thực hiện chúng. Người lao động cùng hợp tác để  tạo ra hệ  thống "tập
trung vào kiến thức" của toàn doanh nghiệp, trong đó các quyết định được đưa ra nhanh chóng và đề xuất cải
tiến được thực hiện ngay lập tức Câu hỏi động lực thường xuyên được đề  cập đến trong cuốn sách này. Bộ
sách gồm 3 cuốn: Kaizen Teian 1 trả lời cho câu hỏi "tại sao" đằng sau hệ thống Đề  xuất cải tiến liên tục này.
Kaizen Teian hướng dẫn triển khai hệ thống cải tiến liên tục thông qua thực hiện đề xuất của người lao động –
trả  lời câu hỏi là làm thế  nào, bao gồm rất nhiều ví dụ, hoạt động đổi mới thực tế. Kaizen Teian 3 giới thiệu
việc duy trì hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục sẽ đưa ra các phương thức để giúp cho hệ thống Đề xuất cải tiến
liên tục đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung được biên soạn dựa trên việc sưu tầm có sửa đổi và thay đổi lại
cấu trúc các bài báo liên quan tới hoạt động sản xuất. Chủ đề  cuốn sách vượt lên giới hạn những bài phóng
sự thông thường. Cuốn sách giúp cho các nhà quản lý tìm được cách tiếp cận tích cực để  khuyến khích hoạt
động Kaizen và hỗ trợ người lao động phát triển những giải pháp sáng tạo tại nơi làm việc.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×