Tải bản đầy đủ

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty
Tác giả : Kingdomality
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5496
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty là câu chuyện rất thú vị về một vị vua gần như hoàn toàn bất lực
trong việc trị vì vương quốc lộn xộn của mình khi dựa vào những ý tưởng cục bộ của các quan đại thần và cố
vấn triều đình mà không tự mình tư duy, nhìn mọi vấn đề một cách khoa học và tổng thể. Mọi chuyện bắt đầu
thay đổi 1 cách màu nhiệm kể từ khi nhà vua gặp được 1 vị phù thủy thông thái. Và mọi chuyện đã xảy ra theo
chiều hướng tốt đẹp. Câu chuyện và các vấn đề  của nhà vua  ở  vương quốc hoàn toàn có thể  áp dụng vào
thực tế  trong việc quản lý, điều hành và sử  dụng con người  ở  bất kỳ  một tổ  chức, công ty nào để  đạt được
hiệu quả và thành công cao nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×