Tải bản đầy đủ

Kinh tế học và tri thức

Kinh Tế Học Và Tri Thức
Tác giả : Freidrich A. von Hayek
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5901
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. D ĩ nhiên ch ủ đề chính c ủa nó là vai trò mà các gi ả
thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã h ội s ở h ữu trong phân tích kinh t ế. Nh ưng
không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới m ột câu h ỏi khác có th ể được bàn lu ận v ới cùng tiêu đề, câu
hỏi ở chừng mực nào phân tích kinh tế hình thức truyền tải m ột lượng tri th ức nào đó v ề cái x ảy ra trong th ế
giới thực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×