Tải bản đầy đủ

Thị trường chứng khoán

Thị Trường Chứng Khoán
Tác giả : Nguyễn Thanh Tuyền
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7858
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Thị trường chứng khoán (Decurites market hay Stock market) chỉ là nơi mua bán các chứng khoán, chứng thư,
chứng phiếu. Đó là các giấy tờ chứng nhận những tài sản có tài chính, những cổ phiếu, cổ phần đầu tư. Đó là
“những bản sao bằng giấy” của tư bản thật, bản thân không có giá trị độc lập. Chứng khoán tỉ  lệ thuận với thu
nhập do nó mang lại và tỉ lệ nghịch với lãi xuất của tư bản cho vay. Chứng khoán có thể chuyển nhượng tự do.
Thường khi chứng khoán có xu thế lên thì người ta mua vào, khi có xu thế  xuống thì phải bán vội đi. Đây là
một chuyện phải có chuyên môn sâu mới hiểu hết được. Thị  trường chứng khoán do GS.TS. Nguyễn Thanh
Tuyền, PGS.TS. Nguyễn Đăng Đờn (đồng chủ  biên) cùng một số  tác giả  khác biên soạn nhằm đáp ứng yêu
cầu về  đào tạo chứng khoán, cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị  trường chứng khoán
cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, các nhà đầu tư hiện hữu và tương lai.
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×