Tải bản đầy đủ

Quản trị nguồn nhân lực

Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Tác giả : PGS.TS. Trần Kim Dung
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 32456
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn
hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các
kiến   thức,   tư   tưởng   và   kỹ   năng   cơ   bản   của   quản   trị   nguồn   nhân   lực.   Nội   dung  sách   gồm   10   chương   :
­   Chương   1:   Giới   thiệu   về   quản   trị   nguồn   nhân   lực
­
 
Chương
 
2:
 
Hoạch
 
định
 

nguồn
 
nhân
 
lực
­
 
Chương
 
3:
 
Phân
 
tích
 
công
 
việc
­
 
Chương
 
4:
 
Quá
 
trình
 
tuyển
 
dụng
­
 
Chương
 
5:
 
Trắc
 
nghiệm
 

 
phỏng
 
vấn
­   Chương   6:   Định   hướng   và   phát   triển   nghề   nghiệp
­
 
Chương
 
7:
 
Đào
 
tạo
 

 
phát
 
triển
­   Chương   8:   Đánh   giá   năng   lực   thực   hiện   công   việc   của   nhân   viên
­
 
Chương
 
9:
 
Trả
 
công
 
lao
 
động
­ Chương 10: Quan hệ lao động
­ Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
­   Chương   12:   Đánh   giá   kết   quả   hoạt   động   quản   trị   nguồn   nhân   lực
Với cách trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích đối với các bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×