Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ ĐỒNG ÂM
I. Mục đích yêu cầu:
-Hiểu thế nào là từ đồng âm.
-Nhận diện được 1 số từ đồng âm trong giao tiếp. Biết phân biệt nghĩa của
các từ đồng âm.
II .Đồ dùng học tập:
Một số tranh ảnh về các sự vật, hiện tượng, hoạt động,…có tên gọi giống
nhau.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc đoan văn của tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV giới thiệu mục đích y/c của tiết
học.
HĐ2:Hình thành khái niệm:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số Lớp đọc thầm theo
1,2 ,xác định yêu cầu của bài 1,2?
Cả lớp đọc thầm lần 2

Gọi HS nêu kết quả
+câu (cá):bắt cá tôm……
+câu (văn):đơn vị của lời nói….
Vậy em có NX xét gì về 2 từ này?
+đọc, viết giống nhau nhưng nghĩa
khác nhau
GV giới thiệu đây là những từ đồng
âm -Rút ra phần ghi nhớ SGK
Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK
- Em hãy lấy 1VD
VD :lọ mực /cá mực
HĐ3: Luyện tập thực hành
…………..
Bài 1:
Thảo luận nhóm đôi
HS thảo luận ghi lại KQ
Gọi các nhóm trình bày
Nhóm khác NX,bổ sung
+(cánh )đồng: khoảng đất rộng và
bằng phẳng….
+(tượng)đồng:tên của 1 kim loại …
+(1 nghìn)đồng:đơn vị tiền VN
Bài 2:


Dựa vào mẫu –HS làm việc cá nhân
Gọi HS trình bày

HS làm VBT
Lớp NX,sửa sai
(khuyến khích HS đặt câu đúng, từ
ngữ giàu hình ảnh , màu sắc)

Bài 3:
GVđọc mẩu chuyện vui và đặt câu HS thảo luận nhóm
hỏi SGK?
Đại diện cácnhóm TL
Vì:
Nam hiểu sai nghĩa của từ tiền tiêu
trong bức thư
+ tiền tiêu: vị trí quan trọng, nơi có bố
trí canh gác ở phía trước khu vực trú
quân, hướng về phía địch.
Bài 4:
Gợi ý HS nghĩa của từ chín,cây
đáp án:
a )con chó
HS giải nghĩa các từ đồng âm trong b)cây súng
bài
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học.
-Học thuộc 2 câu đố để đó lại bạn
bè,người thân ; tập tra từ điển để tìm
2 - 3 từ đồng âm khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×