Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu:

TỪ ĐỒNG ÂM

I. MỤC TIÊU
Học sinh hiểu thế nào là từ đồng âm.
Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm; đặt được câu để phân biệt được các từ
đồng âm; bước đầu hiểu được tác dụng của từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các
câu đố.
- HS nhóm A,B làm được đầy đủ BT3; nêu được tác dụng của từ đồng âm qua BT
3,4.
II. CHUẨN BỊ
+ Các mẫu chuyện vui sử dụng từ đông âm, tranh nói về các sự vật, hiện tượng
nói về các từ đồng âm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I.

Hoạt động dạy


Hoạt động học

1. Bài cũ:
- Học sinh đọc đoạn văn

2 HS đại diện cho 2 nhóm A,B
đọc.

 Giáo viên nhận xét và - cho điểm

- Học sinh nhận xét

2. Bài mới:
- GV giới thiệu.

Nghe

Phần nhận xét:
- HD HS làm BT
Bài 1,2:
- Hoạt động cá nhân, lớp
TaiLieu.VN

Page 1


Đọc nối tiếp bài 1.
Giáo viên chốt lại ý đúng.
Phần ghi nhớ
+ Thế nào là từ đồng âm?
Giáo viên chốt lại.

- HS làm bài 2
- Học sinh nêu kết quả
Nghe

. Phần luyện tập:
Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- Lần lượt học sinh trả lời


- Cả lớp đọc thầm nội dung ghi
nhớ

Giáo viên chốt lại và tuyên dương nhóm làm - Hoạt động nhóm 2.
bài tốt.
- Đại diện nhóm nêu, các nhóm
Bài 2:
khác nhận xét, bổ sung.
Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Học sinh đọc yêu cầu bài 2
- Học sinh làm bài vào vở. 2 HS
làm bài trên phiếu.
- Học sinh sửa bài
Giáo viên chốt lại.

- Học sinh lần lượt đọc tiếp nối
câu mình đặt.
- Cả lớp nhận xét

Bài 3: Đọc yêu cầu bài
KL ý kiến đúng.
Bài 4: Đọc yêu cầu bài

Nhóm đôi, thảo luận, nêu ý kiến
nhóm mình.
Nhóm 2, thảo luận, 1 nhóm nêu
câu đố, nhóm kia trả lời.

Nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
TaiLieu.VN

- Tranh 1: Học sinh nhìn tranh để
Page 2


đặt câu có từ đồng âm
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đoán hình Xe chở đường chạy trên đường.
nền để nêu lên từ đồng âm
- Tranh 2: Nhìn tranh để điền từ
đồng âm
Con mực; lọ mực ...
- Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hữu nghị”
- Nhận xét tiết học

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×