Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình

Giáo án Tiếng việt 5

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : HOÀ BÌNH

I. Mục đích yêu cầu:
-Mở rộng , hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hoà bình.
-Biết sử dụng các từ đã học để viết một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bìnhcủa
1 miền quê hay thành phố.
II .Đồ dùng học tập:
-Từ điển HS
-Bảng phụ viết nọi dung bài 1,2
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra bài 3,4 tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích ,y/c của tiết học
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?


Lớp đọc thầm theo


-Gọi HS trình bày miệng

+Trạng thái không có chiến tranh.

(giải nghĩa cả những câu còn lại)

Nhóm khác bổ sung

Bài tập 2
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

+Các

từ

đồng

nghĩa

với

hoà

(giải nghĩa cả những từ còn lại)

bình:bình yên, thanh bình, thái bình

Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
3 ,xác định yêu cầu của bài 3 ?

+chỉ viết 1 đoạn văn (5-7câu)….em

-Gọi HS trình bày miệng


đã thấy hoặc trên ti vi.
+HS nối tiếp nhau đọc bài của mình.
+Lớp NX,bổ sung.
Bình bài hay nhất

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học.
-HS nào chưa hoàn thành về nhà tiếp
tục hoàn chỉnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×