Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ

Nghe – viết : Một chuyên gia máy xúc
I.Mục đích yêu cầu
-Nghe-viết đúng1 đoạn văn trong bài Một chuyên gia máy xúc đoạn Qua
khung cửa kính …..thân mật.
-Nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết các tiếng tiếng, biển, bìa, mía vào mô hình vần ; sau đó
nêu qui tắc đánh dấu thanh trong từng tiếng.
Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc toàn bài

- Em hãy nêu nội dung chính của

đoạn viết ?
+..tả ngoại hình của A-lếch-xây….
-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?
VD: buồng máy, ngoại quốc, công
trường, chất phác, giản dị.
-GV đọc từ khó
HS viết bảng con (giấy nháp )
-GV đọc bài
HS viết vào vở
-GV đọc bài – lưu ý từ khó
HS soát lỗi
HĐ3 : Chấm ,chữa bài
HS đổi chéo bài soát lỗi
GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
-Gọi HS đọc bài 2
Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài
Tổ chức hoạt động nhóm đôi
Các nhóm thảo luận
-Gọi đại diện các nhóm chữa bài
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
Cách đánh dấu thanh:
+Trong các tiếng có ua (tiếng không
có âm cuối) : dấu thanh đặt ở chữ cái
đầu của âm chính ua-chữ u
+ Trong các tiếng có uô (tiếng có âm


cuối) : : dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2
của âm chính uô-chữ ô
Bài3
Làm miệng
Giải nghĩa 1 số thành ngữ?
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
- Nhắc lại qui tắc đánh dấu thanh
- NX tiết học.

+Các từ cần điền : muôn , rùa, cua,
cuốc.
HS nêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×