Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

Giáo án Tiếng việt 5
Chính tả ( nghe- viết):

MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn.
Tìm được các tiếng có chứa uô, ua trong bàivăn và nắm được cách đánh dấu thanh:
trong các tiếng có ua, uô; tìm được tiếng thích hợp có chứa uô hoặc ua để điền vào
2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT 3.
- HS nhóm A,B làm được đầy đủ BT3.
- II. CHUẨN BỊ
+ Bảng phụ ghi mô hình cấu tạo vần.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động dạy
1. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng

Hoạt động học
3 HS nhóm A,B


- Giáo viên dán 2, 3 phiếu có mô hình tiếng - 1 học sinh đọc tiếng bất kỳ
lên bảng.
- 1 học sinh lên bảng điền vào mô
hình cấu tạo tiếng
Giáo viên nhận xét

- Học sinh nhận xét

2. Giới thiệu bài mới: ...nghe và viết đúng Nghe
một đoạn văn trong bài “Một chuyên gia.
Nắm được cách đánh dấu thanh ở các tiếng
chứa nguyên âm đôi
3. Hướng dẫn viết chính tả, làm BT:
* HĐ 1: HDHS nghe – viết

- Hoạt động lớp, cá nhân

- Giáo viên đọc một lần đoạn văn
- Học sinh lắng nghe
- Nêu các từ ngữ khó viết trong đoạn: buồng - Học sinh nêu từ khó
máy, mảng nắng,giản dị
- Học sinh lần lượt viết từ khó
TaiLieu.VN

Page 1


- Giáo viên đọc từng câu, từng cụm từ cho - Học sinh nghe viết vào vở từng
học sinh viết .
câu, cụm từ
- Giáo viên đọc toàn bài chính tả.

- Học sinh lắng nghe, soát lại các
từ.

- Giáo viên chấm bài

- Từng cặp học sinh đổi vở soát lỗi
chính ta.û

- Giáo viên chấm bài

10 HS nộp bài.

* HĐ 2: HDSH làm bài tập

- Hoạt động cá nhân, lớp

Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2

- 1, 2 học sinh lần lượt đọc yêu cầu
bài 2
- Học sinh gạch dưới các tiếng có
chứa âm chính là nguyên âm đôi
ua/ uô
- Học sinh sửa bài

Giáo viên chốt lại
Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc bài 3

- Học sinh rút ra quy tắc viết dấu
thanh trong các tiếng có chứa ua/

- 1, 2 học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh làm bài

Giáo viên nhận xét

- Học sinh sửa bài
- Hoạt động nhóm, lớp

3. Củng cố dặn dò:
- Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu - Chia thành 2 dãy chơi trò chơi
thanh
 GV nhận xét - Tuyên dương

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×