Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
TÁC PHẨM CỦA SI -LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I . Mục Tiêu :
-Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tên riêng. Biết đọc bài văn phù hợp
với nội dung và tính cách nhân vật .
-Hiểu : Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh,biết phân biệt người Đức với
bọn phát xít và dạy cho tên sĩ quan một bài học.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài đọc ảnh nhà văn Đức Si-le
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc bài Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai và TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh-giới thiệu bài
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
Cả lớp đọc thầm theo
-GV chia 3đoạn

đoạn 1:…chào ngài
Luyện đọc từ khó :Si-le, Vin-hem
đoạn 2:…điềm đạm trả lời
Ten,Mét-xi-na,I-ta-li-a, ốc-lê-ăng
đoạn 3: còn lại
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó :Si-le, sĩ quan ,
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Hít-le
đổi đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm theo
-Câu chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ?
Tên phát xít nói gì khi gặp những +..trên 1 chuyến tàu ở Pa-ri..
người trên tàu?
..khi Pháp bị phát xít Đức chiếm
đoạn 1 , 2
đóng
Câu 1 SGK ?
..hô to ;Hít-le muôn năm!
đoạn 3
Câu 2SGK?

+.vì cụ đáp hắn bằng cách lạnh
lùng…không đáp bằng tiếng Đức.


Câu 3SGK ?
+..là một nhà văn quốc tế .
+VD:
Ông ngưỡng mộ nhà văn nhưng căm
Câu 4 SGK?
ghét những tên phát xít Đức xâm
GVbình sâu hơn ý nghĩa của câu nói lược
này
….
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm


+Các người là kẻ cướp…
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2, 3
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
Lớp NX sửa sai
-NX tiết học.
ý 2 mụcI
-Về nhà kể lại truyện cho người thânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×