Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I . Mục Tiêu :
-Đọc trôi chảy toàn bài; đọc đúng các từ phiên âm, tên riêng, số liệu thống
kê.
-Giọng kể thể hiện nội dung của bài.
-Hiểu :phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của
người da đen ở Nam Phi.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh ,ảnh minh hoạ trong SGK hoặc sưu tầm thêm.
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc thuộc lòng khổ 2,3 của bài thơ Ê-mi-li, con…vàTLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh – dẫn dắt bài mới
…SGVtr134
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
Cả lớp đọc thầm theo

-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
-GV chia 3đoạn
Luyện đọc từ khó: A-pác-thai, Nen-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
xơn Man-đê-la, 1/7,yêu chuộng, thế
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
kỉ XXI
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó : chế độ phân biệt
chủng tộc, công lí, sắc lệnh ,tổng
tuyển cử, đa sắc tộc,…
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , HS hoạt động theo nhóm
đổi đoạn cho nhau )
-GV đọc mẫu cả bài
Cả lớp đọc thầm theo
HĐ2:Tìm hiểu bài:
đoạn 2
Câu 1 SGK?
+…người da đen phải làm những
công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, lương
đoạn 3
thấp….dân chủ nào.
Câu 2SGK?
+…đứng lên đòi bình đẳng.Cuộc
đấu tranh của họ cuối cùng đã giành
được thắng lợi.


đoạn 4
Câu 3SGK?

+…vì những người yêu chuộng hoà
bình và công lí không thể chấp nhận
một chính sách phân biệt chủng tộc
…SGVtr135
-Hãy giới thiệu về vị tổng thốngđầu +Luật sư …….làm tổng thống
tiên của nước Nam Phi mới?
(KHuyến khích HS nói thêm về
những thông tin qua sách , báo, ti vi)
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 3
Lưu ý:
-Luyện đọc theo nhóm
Nhấn mạnh các từ ngữ : bất bình,
- Gọi HS đọc bài
dũng cảm, bền bỉ, …
Lớp NX sửa sai , bình HS đọc hay
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
nhất
-Liên hệ thực tế
ý 3 mục I
Em biết thêm về những câu chuyện
nào nói về sự phân biệt chủng tộc?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
……….
-NX tiết học.
-Ghi nhớ những thôngtin có được từ
bài văn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×