Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuDùng từ đồng âm để chơi chữ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ
I. Mục đích yêu cầu:
-Hiểu thế nào là dùng từ đồng âm để chơi chữ.
-Bước đầu hiểu tác dụng của biện pháp dùng từ đồng âm để chơi chữ : tạo ra
những câu nói có nhiều nghĩa , gây thú vị cho người đọc, người nghe.
II .Đồ dùng dạy -học:
Bảng phụ viết 2 cách hiểu của câu Hổ mang bò lên núi
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi 2-3 HS làm bài tập 3 tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thành khái niệm
- Gọi 1 HS đọc phần I SGK ,xác định Lớp đọc thầm theo
yêu cầu của bài ?
Cả lớp đọc thầm lần 2
- Tổ chức hoạt động nhóm
HS thảo luận nhóm

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
+Có thể hiểu câu trên theo 2 cách:
-con rắn hổ mang đang bò lên núi.
-con hổ đang mang con bò lên núi.
Vì :+ từ mang có thể là chỉ 1loại rắn.
+ từ mang cũng có thể là động từ
Khi đọc câu đó ,chúng ta có những
cách ngắt nghỉ khác nhau –nghĩa sẽ
khác nhau
Nhóm khác bổ sung
GV kết luận , rút ra phần ghi nhớ Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK
SGK
Con ngựa đá con ngựa đá.
- Em hãy lấy 1VD
……..
HĐ3: Luyện tập thực hành
Bài 1:
- Gọi 1 HS đọc đề bài 1,xác định yêu Tìm từ đồng âm
cầu của bài ?
đáp án:
- Tổ chức thảo luận nhóm
+đậu - đậu
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
+bò – bò
+chín – chín


+bác-bác; tôi- tôi
+đá - đá
HS giải nghĩa các từ trong từng
trường hợp
Bài 2:
HS làm VBTTV
Dựa vào mẫu HS đặt câu
VD:
(có thể mỗi cặp từ dùng 2 câu)
Thuyền đậu sát bờ sông, mẹ mua
Gọi HS trình bày miệng
cho em một gói xôi đậu.
HĐ4 :củng cố ,dặn dò


-nhắc lại phần ghi nhớ
-NX tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×