Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con...

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ
Nhớ - viết: Ê-mi-li, con...
I. Mục đích yêu cầu
-Nhớ –viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…
-Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ ghi bài tập 3
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết từ khó bài trước :suối , ruộng , tuổi, mùa , lúa
Nêu qui tắc đánh dấu thanh ở những tiếng đó?
2.Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c của tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gọi 1-2 HS đọc thuộc khổ thơ 3 , 4
Cả lớp đọc thầm theo
- Em hãy nêu nội dung chính của 2 khổ +..lời căn dặn của Mo-ri-xơn với con và lời
thơ?
tạm biệt..

-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?
+nói giùm,sáng loà,Oa-sinh-tơn,…
- GV đọc từ khó
HS viết bảng con (giấy nháp )
-GV đọc bài
HS viết vào vở
-GV đọc bài – lưu ý từ khó
HS soát lỗi
HĐ3 : Chấm ,chữa bài
HS đổi chéo bài soát lỗi
GV chấm. nhanh 1 số bài –NX trước lớp
Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
-Gọi HS đọc bài 2
Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi
Các nhóm thảo luận
- Gọi đại diện các nhóm chữa bài
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
+Trong tiếng giữa (không có âm cuối )dấu
thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Các
tiếng lưa,thưa,mưa không có dấu thanhvì
mang thanh ngang.
+Trong các tiếng tưởng,nước ,ngược (có
âm cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của
Bài 3
âm chính…
HS làm miệng


Giải nghĩa các thành ngữ , tục ngữ đó
và HTL
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết
-HTL các thành ngữ, tục ngữ trong bài.

Các từ cần điền: ước,mười, nước, lửa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×