Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
I / Mục tiêu :
-Học sinh hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp , thể thức của biên bản , nội dung
, tác dụng của biên bản ; trường hợp nào cần lập biên bản , trường hợp nào không
cần lập biên bản .
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Ra quyết định / giải quyết vấn đề ( hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường
hợp nào không cần lập biên bản).
- Tư duy phê phán.
II / Đồ dùng dạy học :
-GV:SGK .Bảng phụ .Một tờ phiếu ghi bài tập 2.
-HS :SGK
III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV

1’


I/ Ổn định : Kiểm tra dụng cụ HS

3’

II)Kiểm tra bài cũ :

Hoạt động của HS

Cho HS đọc đoạn văn tả ngoại hình -2 HS lần lượt đọc đoạn văn mình viết
của 1 người em thường gặp .
.
III / Bài mới :
1’

1 / Giới thiệu bài :Trong những năm
học ở trường tiểu học , các em đã tổ -HS lắng nghe.
chức nhiều cuộc họp , văn bản ghi lại
diễn biến và kết luận của cuộc họp
để nhớ và thực hiện được gọi là biên
bản .Bài học hôm nay , giúp các em
hiểu thế nào là biên bản 1 cuộc họp .
2 / Hướng dẫn HS luyện tập:

14’ Bài tập 1: Cho HS đọc nội dung BT
TaiLieu.VN

Page 1


1 toàn văn biên bản đại hội chi đội .

3’

-1 HS đọc , lớp theo dõi SGK.

Bài tập 2 : Cho HS đọc yêu cầu bài
tập 2 .
1HS đọc yêu cầu bài tập 2 , lớp theo
+GV : Mỗi em đọc lại biên bản , nhớ dõi .


nội dung biên bản là gì ? Biên bản
gồm có mấy phần ? Trả lời 3 câu
hỏi .
-Cho HS làm bài và trả lời các câu -HS trao đổi theo cặp và trả lời các câu
hỏi .
hỏi .
-1 số HS phát biểu ,lớp nhận xét .
-GV nhận xét và chốt lại .
3 / Phần ghi nhớ :
- Cho HS đọc ghi nhớ trong SGK.

16’

( GV treo bảng phụ có ghi phần ghi
nhớ )

- 3 HS đọc ghi nhớ .
1 HS đọc , lớp theo dõi SGK.

4/ Phần luyện tập :
Bài tập 1:Cho HS đọc bài tập 1 .
* Giáo dục kĩ năng sống: Phân tích
mẫu
Ra quyết định / giải quyết vấn đề
( hiểu trường hợp nào cần lập biên
bản, trường hợp nào không cần lập
biên bản).
-HS trao đổi theo nhóm và trả lời các
-Cho HS trao đổi nhóm đôi để trả lời câu hỏi .
câu hỏi trường hợp cần lập biên bản
và trường hợp không cần lập biên
-1 số HS phát biểu ,lớp nhận xét .
bản . Vì sao ?
-Cho HS trao đổi ý kiến , trao đổi -1 HS lên bảng thực hiện.
tranh luận .

2’

-GV dán tờ phiếu đã viết nội dung -HS lắng nghe.
bài tập 1 , cho khoanh tròn trường
hợp cần ghi biên bản .
-HS làm việc cá nhân và nêu ý kiến .
-GV kết luận .
Bài tập 2 :GV nêu yêu cầu bài tập 2.

TaiLieu.VN

Page 2


-Cho HS suy nghĩ đặt tên cho các
biên bản ở bài tập 1
5 / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học .
-Học thuộc ghi nhớ , nhớ lại nội -HS lắng nghe.
dung 1cuộc họp của tổ ( lớp) để
chuẩn bị ghi biên bản tiết TLV tới .
Rút kinh nghiệm

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×