Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănLàm viên bản một vụ việc

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
Làm biên bản một vụ việc
I. Mục đích yêu cầu:
-HS nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dungvà cách trình bàygiữa biên
bảncuộc họp với biên bản vụ việc.
-Biết làm biên bản về một vụ việc,
II .Đồ dùng học tập:
Tranh vẽ SGK
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc đoạn văn tả hoạt đọng của 1 em bé.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
Lớp đọc thầm theo
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập

Cả lớp đọc thầm lần 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác

định yêu cầu của bài 1 ?

+Giống nhau:

- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

-Ghi lại diễn biến để làm bằng chứng.
-Phần MĐ:có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên
biên bản.
-Phần chính:thời gian, địa điểm, thành
phần có mặt, diễn biến sự việc.
-Phần kết: ghi tên, chữ kí của người có
trách nhiệm.
+Khác nhau:
-Nội dung của biên bản cuộc họp có báo

TaiLieu.VN

Page 1


cáo, phát biểu,..

Bài 2:
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2, xác định
yêu cầu của bài ?

-Nội dung của biên bản mèo vằn ăn hối
lộ của nhà. Chuột có lời khai của những
người có mặt
Gọi HS nhắc lại
…….

Gọi HS đọc gợi ý SGK

HS làm VBT

HS làm việc cá nhân


Lớp NX,bổ sung

Gọi HS trình bày

Bình bài hay nhất

HĐ3 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×