Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT
I.Mục đích yêu cầu:
-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng tâm tình nhẹ nhàng.
-Hiểu ý nghĩa của các bài ca dao: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những
người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài trong SGK.
TRanh, ảnh về cảnh cấy cày(nếu có).
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc lại bài Ngu Công xã Trịnh Tường, trả lời câu hỏi về bài đọc.
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài

Cả lớp đọc thầm theo


-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2

Luyện đọc từ khó: công lênh, tấc đất,
tấc vàng, …

-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi
đoạn cho nhau )

Giải nghĩa từ khó : công lênh, tấc đất,..

-GV đọc mẫu cả bài

HS hoạt động theo nhóm

HĐ2:Tìm hiểu bài:
Bài 1,2,3

Cả lớp đọc thầm theo

Câu 1 SGK ?

+vất vả :cày đồng buổi trưa, mồ hôi như

TaiLieu.VN

Page 1


mưa ruộng cày. ..dẻo thơm 1 hạt đắng
cay muôn phần.
+sự lo lắng:..trông nhiều bề, ..trông cho
chân cứng, đá mềm; trời yên bể lặng
mới yên tấm lòng.
+..công lênh …
Bài 2
Câu 2SGK ?

..cơm vàng.
+a)..Ai ơi,………

Bài 1,2,3
Câu 3SGK ?

…….bấy nhiêu.
b).. Trông cho …….
………..tấm lòng.
c)..Ai ơi……………

HĐ3: Luyện đọc diễn cảm

……….muôn phần.

-Từ ý từng bài HS nêu cách đọc
-Luyện đọc theo nhóm
-Gọi HS đọc bài-kết hợp HTL

Lớp NX sửa sai

-Em hãy nêu ý chính của bài ?

ý 2 mục I

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
- Về nhà HTL cả 3 bài ca dao

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×