Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con


-GV đọc rõ từng câu cho HS viết ( Mỗi câu nháp .
2 lần
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi .
+ Cho HS dùng SGK và bút chì tự rà soát
lỗi .
-Chấm chữa bài :
+GV chọn chấm 10 bài của HS.
+Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm

-HS viết bài chính tả.
- HS soát lỗi .
-2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo
nhau để chấm.

-GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc -HS lắng nghe.
phục lỗi chính tả cho cả lớp .
3 / Hướng dẫn HS làm bài tập :
* Bài tập 2a : Treo bảng phụ
-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2 .
9’


-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2.
-GV nhắc lại yêu cầu và giải thích cách làm
-HS lắng nghe.
theo yêu cầu bài tập .
-Cho HS làm bài tập 2a vào vở .
-GV cho HS lên bảng trình bày trên bảng -HS làm bài tập 2a vào vở .
phụ.
-Trình bày kết quả trên bảng phụ,
lớp nhận xét .
-GV nhận xét chấm chữa.
* Bài tập 2b: -Cho HS đọc yêu cầu bài tập -HS lắng nghe.
2b .
-HS nêu yêu cầu , lớp theo dõi SGK
-GV nhắc lại yêu cầu của bài tập 2b :

-HS trả lời miệng : Xôi – đôi

+ Tìm 2 tiếng bắt vần với nhau .

-HS lắng nghe.

-GV chốt lại lời giải đúng .
+ GV nói thêm : Trong thơ lục bát tiếng thứ
6 của dòng 6 bắt vần với tiếng 6 của dòng 8
IV/ Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học .
2’

-HS lắng nghe.

-Về nhà ghi nhớ những hiện tượng chính tả
trong bài.

TaiLieu.VN

Page 2


-Ôn lại các bài tập đã học để tiết sau ôn
cuối HK I
Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×