Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC
I.Mục đích yêu cầu
-Biết kể 1 câu chuyện (mẩu chuyện )đã nghe hay đã đọc ca ngợi hoà bình, chống
chiến tranh.
-Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa , câu chuyện
-Rèn kỹ năng nghe : nghe bạn kể ,NX lời kể của bạn.
II. Đồ dùng học tập:
Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Em hãy kể 2 đoạn của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai mà em thích nhất
2.Dạy bài mới
HĐ1:Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích y/c của tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện
-Gọi 1HS đọc đề bài-GV gạch chân dưới HS đọc thầm theo
y/c chính của đề
..ca ngợi hoà bình,chống chiến tranh.
- Gọi HS đọc gợi ý1,2 SGK

HS đọc thầm theo
Lưu ý :chỉ khi nào không tìm được câu
chuyện ngoài thì mới kể câu chuyện
SGK.
-Em hãy giới thiệu câu chuyện của
mình?
VD: Câu chuyện về ba nàng công chúa
thông minh, tài giỏi giúp vua cha đuổi
giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước.
HĐ3: HS tập kể chuyện
TaiLieu.VN

Page 1


-Tổ chức hoạt động nhóm đôi

Tập kể câu chuyện trong nhóm
Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa câu

- Gọi đại diện nhóm kể

chuyện.
Nhóm khác NX về nội dung ,cách thể
hiện .

HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò:
-NX tiết học.
-Về nhà kể cho người nhà nghe.
-Đọc trước 2 đề bài của tiết KC tuần 6

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×