Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I .Mục đích yêu cầu
-HS tìm được câu chuyện đã chứng kiến, tham gia đúng với y/c của đề bài.
-Kể tự nhiên, chân thực.
Chăm chú nghe bạn kể , biết nêu câu hỏi và NXvề lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy và học :
Sưu tầm tranh ảnh nói về tình hữu nghị của ND ta với ND các nước.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể câu chuyện đã được nghe hay đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến
tranh
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
- GV nêu yêu cầu tiết học
HĐ2:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài Chọn 1 trong 2 đề
,xác định yêu cầu của bài ?
GV gạch chân những từ ngữ quan đề 1:…đã chứng kiến…..đã làm…
trọng trong 2 đề

tình hữu nghị
đề 2:…..một nước …qua truyền hình
hay phim ảnh
Gọi HS đọc gợi ý SGK
Cả lớp đọc thầm theo
Kể chuyện trong nhóm
-Em hãy giới thiệu câu chuyện mình VD:
sẽ kể ?
+..kể về nước Trung Quốc-Nước có
số dân đông nhất thế giới.
+….
HĐ3:HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi
-Kể cho bạn nghe câu chuyện của
mình
-Gọi 1 HS khá -giỏi kể trước
-NX , sửa cho bạn
- Gọi HS kể chuyện.
-Trao đổi nội dung ý nghĩa câu
Bạn khác có thể hỏi nội dung, ý chuyện
nghĩa câu chuyện.
- Nhân vật chính trong câu chuyện là
ai?


-ý nghĩa câu chuyện ?
Lớp NX:
GV viết lên bảng tên HS và tên +nội dung câu chuyện có hay không?
truyện
+cách kể , giọng điệu , cử chỉ.
Bình bài hay nhất.
HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình câu hỏi hay nhất

-NX tiết học
-Về nhà kể cho người thân nghe
- chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước
Nam
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×