Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
I . Mục Tiêu :
-Đọc trôi chảy toàn bài , đọc đúng những từ phiên âm tiếng nước ngoài.
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp.
-Hiểu : khen ngợi sự thông minh , t/c gắn bó đáng quí của loài cá heo với con
người.
II .Đồ dùng dạy-học :
Tranh minhhoạ .Sách ,báo về cá heo
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại câu chuyện Tác phẩm của Si-le và tên phát xít, TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh cá heo –Giới thiêụ
bài
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng

Cả lớp đọc thầm theo


-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
-GV chia 4 đoạn
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1

Luyện đọc từ khó :A-ri-ôn,Hi Lạp, La
Mã, đoạt giải ,boong tàu, sửng sốt, …

Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2

Giải nghĩa từ khó:boong tàu, dong
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi buồm, hành trình, sửng sốt…
đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài

Cả lớp đọc thầm theo

HĐ2:Tìm hiểu bài:
TaiLieu.VN

Page 1


đoạn 1
Câu 1 SGK ?

+..vì thuỷ thủ trên tàu nổi lòng
tham....đòi giết A-ri-ôn

đoạn 2
Câu 2SGK ?

+Khi A-ri-ôn hát giã biệt ………..
……trở về đất liền

Câu 3SGK ?

+..nó biết thưởng thức tiếng hát của


nghệ sĩ ; biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông
nhảy xuống biển.Cá heo là bạn tốt của
người.

đoạn 4

+..chúng là người nhưng tham lam, độc
ác, không có tính người..

Câu 4 SGK?
GV tổng kết ý
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài

“ Nhưng những tên cướp đã nhầm …..
…giam ông lại”
Lớp NX,sửa sai
Bình bạn đọc hay nhất
ý 2 mục I

-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học.
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người
thân nghe.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×