Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
I . Mục Tiêu :
-Đọc trôi chảy toàn bài , đọc đúng những từ phiên âm tiếng nước ngoài.
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp.
-Hiểu : khen ngợi sự thông minh , t/c gắn bó đáng quí của loài cá heo với
con người.
II .Đồ dùng dạy-học :
Tranh minhhoạ .Sách ,báo về cá heo
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại câu chuyện Tác phẩm của Si-le và tên phát xít, TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh cá heo –Giới
thiêụ bài
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
Cả lớp đọc thầm theo
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài

-GV chia 4 đoạn
Luyện đọc từ khó :A-ri-ôn,Hi Lạp,
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
La Mã, đoạt giải ,boong tàu, sửng
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
sốt, …
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Giải nghĩa từ khó:boong tàu, dong
đổi đoạn cho nhau )
buồm, hành trình, sửng sốt…
-GV đọc mẫu cả bài
HS hoạt động theo nhóm
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm theo
đoạn 1
Câu 1 SGK ?
+..vì thuỷ thủ trên tàu nổi lòng
đoạn 2
tham....đòi giết A-ri-ôn
Câu 2SGK ?
+Khi A-ri-ôn hát giã biệt ………..
Câu 3SGK ?
……trở về đất liền
+..nó biết thưởng thức tiếng hát của
nghệ sĩ ; biết cứu giúp nghệ sĩ khi
đoạn 4
ông nhảy xuống biển.Cá heo là bạn


Câu 4 SGK?
GV tổng kết ý
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học.
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người


thân nghe.

tốt của người.
+..chúng là người nhưng tham lam,
độc ác, không có tính người..

“ Nhưng những tên cướp đã nhầm
…..
…giam ông lại”
Lớp NX,sửa sai
Bình bạn đọc hay nhất
ý 2 mục ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×