Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA
I. Mục đích yêu cầu:
-Phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển.
-Biết đặt câu phân biệt được nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ.
II .Đồ dùng học tập:
-VBTTV
-Bảng phụ bài1
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Hãy đặt 1 câu có sử dụng từ nhiều nghĩa
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học
(SGV tr164.)
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập

Lớp đọc thầm theo

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác

định yêu cầu của bài 1 ?
Làm mẫu phần a

+Nối (1)với d

- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

Nối (2)với c
Nối (3)với a
Nối (4)với b

-..từ nào là từ gốc? –chuyển sang bài 2

+Phần(1)

Bài 2:
Làm miệng
TaiLieu.VN

+..a)sự di chuyển
Page 1


Bài 3:
Thảo luận nhóm

Phần c

GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ ăn Nhóm khác bổ sung
trong các câu còn lại
Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK
Bài 4:
…….
Gọi HS đọc đề , XĐ y/c của đề

HS làm vào VBT

Gọi HS trình bày bài
(có nhiều đáp án,GV khen những bài tốtVD: Bé Na đi đôi dép rất nhỏ để tập đi.

Lưu ý HS nhầm sang từ cùng âm ,khác
nghĩa.)
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Ghi nhớ kiến thức của bài.
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×