Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Kể chuyệnCây cỏ nước Nam

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
CÂY CỎ NƯỚC NAM
I.Mục đích yêu cầu:
-Dựa vào lời kể của GVvà tranh, HS kể từng đoạn và cả câu chuyện với
giọng tự nhiên kết hợp với cử chỉ, nét mặt .Giáo án Tiếng việt 5
-Hiểu truyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện : khuyên mọi người yêu quí thiên
nhiên ; trân trọng từng ngọn cỏ, cây lá.
-Nghe, nhớ truyện ,NX đúng lời kể của bạn ,kể tiếp
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ
- ảnh hoặc vật thực:bụi đinh lăng ,…
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại câu chuyện ở tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1:Giới thiệu bài :
GVgiới thiệu tranh, cây cỏ-giới thiệu
bài
(SGVtr157)
HĐ2:

HS lắng nghe
- GV kể chuyện lần 1
HS lắng nghe và nhìn tranh minh
- GV kể lần 2
hoạ
(kết hợp ghi tên 1 số loại cây lên
bảng,
+bụi sâm nam, cây đinh lăng , cam
Giải thích từ khó:trưởng , tràng, dược thảo nam…
sơn.)
HĐ3: HS tập kể chuyện
Gọi 3 HS đọc y/c 1,2,3 bài tập
Tập kể từng đoạn nối tiếp trong
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi
nhóm
+tranh 1:Tuệ tĩnh giảng giải cho học
trò về cây cỏ nước Nam.
+tranh2: Quân dân nhà Trần tập
luyện chuẩn bị chống quân Nguyên.
+tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán
thuốc men cho nước ta.
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
+tranh 4:Quân dân nhà Trần chuẩn
bị thuốc men cho cuộc chiến đấu.


+tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp
phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ
mạnh .
+tranh 6: Tuệ Tĩnh và học trò phát
- Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu triển cây thuốc Nam.
chuyện
Tập kể toàn bộ câu chuyện
HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý Nhóm khác NX
nghĩa câu chuyện
-Nhân vật chính trong câu chuyện là
ai?
-ý nghĩa câu chuyện ?
..danh y Tuệ Tĩnh…
HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn ý 2 mục I

GV giới thiệu Đền Bia ở… tỉnh HD
ta là Nơi khách thập phương về
hương khói ông
-Nhắc nhở HS yêu quí cây cỏ….
-Đọc trước yêu cầu tiết TLV tuần 8
và chuẩn bị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×