Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Chính tảNghe,viết: Dòng kinh quê hương

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ
DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe–viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn của bài Dòng kinh quê hương.
-Nắm vững qui tắc và làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở tiếng chứa nguyên
âm đôi iê,ia.
II .Đồ dùng dạy- học:
Bảng phụ cho bài 3,4
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết từ :lưa thưa , mưa , tưởng ,tươi
Giải thích qui tắc đánh dấu thanh
Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc toàn bài
- Em hãy nêu nội dung chính của bài ?
-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

+mái xuồng, giã bàng, ngưng lại , lảnh
lót…

-GV đọc từ khó

HS viết bảng con (giấy nháp )

-GV đọc bài

HS viết vào vở

-GV đọc bài – lưu ý từ khó

HS soát lỗi

HĐ3 : Chấm ,chữa bài

HS đổi chéo bài soát lỗi

GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
TaiLieu.VN

Page 1


-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập

Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài

Bài 2

Các nhóm thảo luận

-Gọi HS đọc bài 2
Tổ chức hoạt động nhóm đôi

đáp án:iêu

-Gọi đại diện các nhóm chữa bài

Nhóm khác nhận xét, bổ sung

Bài 3
HS làm việc cá nhân

HS làm VBT

Gọi HS trình bày bài

Điền các từ: kiến, tía, mía

GV giúp HS hiểu nghĩa của từng câu
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò

HTL các thành ngữ đó

-Nhắc lại cách đánh dấu thanh
- NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×