Tải bản đầy đủ

Ứng dụng CNTT vào soạn giáo án điện tử

I-CƠ SỞ VIỆC ÁP DỤNG CNTT VÀO SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ (GAĐT) VÀ
DẠY HỌC .
Chúng ta đều biết hiện nay CNTT có vai trò to lớn trong các ngành khoa học then
chốt, CNTT được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, góp phần không nhỏ vào
phát triển kinh tế xã hội. Vây CNTT là gì? Thật đơn giản: CNTT là những thiết bị
điện tử ta thường gọi là phần cứng ví dụ như : Bộ máy tính, máy tính sách tay, các
loại ổ đĩa, máy ảnh, camera, máy in, máy Scane, modem, điện thoại, máy chiếu,
loa đài. Con người điều khiển các thiết bị trên thông qua các hệ điều hành, các
chương trình và ứng dụng mà ta thường gọi phần mềm ví dụ như: HĐH
WINDOWS, MS-DOS, bộ office, mathcad, violet, macro flat, Sketchpat,
photoshost, photoshow ... nhằm làm thay đổi một lượng thông tin để phục vụ mục
đích của con người. Để tăng cường chất lượng dạy học, để phát huy sự hiệu quả
của các phương pháp dạy học tích cực, cá nhân tôi và các đồng chí giáo viên
trong trường mạnh dạn áp dụng CNTT vào soạn GAĐT và dạy học, coi CNTT là
phương tiện để hỗ trợ các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng
dạy học trong nhà trường.
II- CÁCH ÁP DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC :
1-Chuẩn bị cơ sở vật chất :
- Nhà trường phải có hệ thống điện ổn định tới mỗi phòng học .
-Bộ máy tính để bàn, hoặc máy tính sách tay. Có cài đặt hệ điều hành, bộ office.Các thiết bị ngoại vi : Máy in, máy chiếu, máy quét, máy ảnh, loa vi tính, modem
có đường truyền internet băng thông rộng nếu có.

- Các phần mềm phục vụ soạn GAĐT và hoạt động ngoại khoá như : các ứng dụng
chạy trên bộ office, violet, mathcad, sketchpad, macro flat, corendraw , ...
2- Yêu cầu đối với giáo viên :
- Mỗi GV phải có trình độ tin học chương trình A trở lên , sử dụng thành thạo các
phần mềm đặc trưng cho mỗi bộ môn.
- GV phải trực tiếp giảng dạy hoặc được đào tạo về bộ môn đó trong trường sư
phạm .


- Mỗi giáo viên phải thật sự tâm huyết với nghề dạy học .
3-Cách tiến hành soạn GAĐT :
- Thông qua việc soạn GAĐT và thực dạy các GAĐT trên lớp tôi và các đ/c GV
trong trường mạnh dạn đưa ra các bước để soạn một GAĐT như sau :
Bước 1: Soạn bài dạy trên giáo án bình thường , dựa vào mục tiêu của bài dạy và
trình tự nội dung kiến thức cần truyền đạt, các phương pháp cần sử dụng cho tiết
dạy để tiến hành bước 2
Bước 2 : Trên cơ sở bước 1 chia nhỏ nội dung kiến thức bài dạy thành các hoạt
động theo trình tự điều khiển tiết dạy VD như : Bài dạy “ Vị trí tương đối của hai
đường tròn “ :
+ HĐ1 : KT bài cũ vào bài mới .
+HĐ2 : XĐ hai đường tròn trùng nhau , hai đường tròn phân biệt có không quá 2
điêm chung .
+HĐ3 : Nhận biết vị trí tương đối của hai đường tròn .
+HĐ4 : Nhận biết T/C của đường nối tâm của hai đường tròn , phát biểu ĐL.
+HĐ5 : Luyện tập củng cố ĐL .
+HĐ6 : Luyện tập củng cố cho toàn bài dạy.
+HĐ7 : HDVN.
Bước 3 : Dựa trên mục tiêu và phương pháp thể hiện ở mỗi hoạt động, giáo viên
cần lựa chọn cách thể hiện trên máy, cách tiến hành tổ chức trên lớp. Chọn phần
mềm các tài nguyên để thiết kế trên máy tính VD như :

PP DẠY HỌC
THỂ HIỆN TRÊN MÁY
HĐ TRÊN LỚP


CHỌN PM-PC
HĐ1
Trắc nghiệm, gợi mở .
Trình chiếu (TC) : câu hỏi và đáp án có sự liên kết .
Quan sát, chọn đáp án, trả lời câu hỏi của GV
Máy tính, máy chiếu, loa, Powerpoint, hình ảnh động , âm thanh
HĐ2
Trực quan, gợi mở
TC - nội dung được hiện ẩn đủ thời gian HS ghi bài
Quan sát, tư duy, trả lời câu hỏi và ghi bài vẽ hình .
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad .
HĐ3
Trực quan , tưởng tượng, gợi mở .
TC sự cđ của 2 đt dể HS quan sát ghi bài vẽ hình
Quan sát, tư duy, trả lời câu hỏi và ghi bài vẽ hình .
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad .
HĐ4
Trực quan, gợi mở, PT đi lên
TC sự ẩn hiện: nội dung sơ đồ PT, nội dung lời giải, ghi tóm tắt ND Đlí .
Quan sát, tư duy, trả lời câu hỏi, phát biểu lời giải, phát biểu định lí và ghi bài vẽ
hình .
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad .
HĐ5


HĐ nhóm tổng hợp phân tích, gợi mở .
TC phiếu học tập, khai thác pht qua bài tập điền khuyết, đánh giá kết quả pht .
Làm việc theo nhóm kết quả trên pht, trả lời kết quả thông qua giao tiếp với bt điền
khuyết .
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad .violet, powerpiont, máy in , âm
thanh, hình động
HĐ6
Phân tích đi lên, gợi mở .
Tc sự ẩn hiện: gt-kl và hình vẽ , ND sơ đồ, và lời giải .
Quan sát, tư duy, trả lời câu hỏi, phát biểu lời giải, ghi bài vẽ hình
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad .
HĐ7
Gợi mở, PT đi lên .
TC nội dung học ở nhà, gợi ý giải BT, ND bài tập mở rộng
Quan sát, tư duy, trả lời câu hỏi, nhận phiếu học tập
Máy tính, máy chiếu, loa, CT đồ hoạ Sketchpad. máy in
Bước 4 : Tiến hành thiết kế trên máy tính dựa vào bước 3 : Chọn phần mềm các
phương tiện các tài nguyên của giáo viên, của môn học, của nhà trường để thể hiện
nội dung của mỗi hoạt động trên máy tính. Cần tiến hành thiết kế từ HĐ1 đến
HĐn, sử dụng tối đa các phần mềm, phần cứng, các tài nguyên như văn bản, hình
ảnh, mô hình, âm thanh, phim . . .)
Bước 5 : Quy định cách thức và tiến trình thể hiện cho từng hoạt động, chu ý khi
tiến hành đảm bảo chính xác phù hợp đúng lúc, đúng chỗ đủ thời gian cho học sinh
quan sát, tư duy, và ghi bài vẽ hình, tránh việc TC kết quả trước đề bài sau, ND
kiến thức không đúng trình tự lôgíc theo kết cấu của bài học.


Bước 6 : TC điều khiển thử nếu sai chưa hợp lí cần quay lại các bước trên sửa chữa
và hoàn thiện.
Bước 7 : Đóng gói sản phẩm ( bài giảng ) gồm : GAĐT các phần mềm ứng dụng
dùng cho thiết kế bài dạy, hoặc tài nguyên âm thanh hình ảnh động, phim, văn
bản . . .
Bước 8 : Viết lời giải thích và cách điều khiển, trình tự điều khiển GAĐT và việc
chuẩn bị của GV và HS .
Bước 9 : Rút kinh nghiệm ( Cách thiết kế, điều khiển, kết quả dạy và học, các ý
kiến bổ sung . . . )
Trên đây là cách soạn GAĐT tôi và một số đ/c GV trong trường đã làm . Trong
thực tế dạy học còn có các hoạt động ngoại khoá, hoạt động theo chủ điểm, theo
phân phối của chương trình của mỗi môn học ta có thể ứng dụng CNTT vào phục


vụ các hoạt động đó VD như các hoạt động ngoại khoá của các môn : toán, lý, hoá,
ngoại, ngữ, sinh, sử, địa . . . Tuỳ vào mục tiêu của mỗi hoạt động mỗi GV có thể
thiết kế CT và kết hợp với người dẫn chương trình để hoạt động ngoại khoá bổ ích
và hiệu quả, chơi mà học – học mà chơi như các chương trình trên các đài truyền
hình hiện nay đang thể hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×