Tải bản đầy đủ

Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại

Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
Tác giả : Nguyễn Văn Dung
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7494
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Quyển "Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại", gồm nhiều bài tập đa d ạng, định tính và định
lượng, tập trung các chủ đề sau


Cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khácĐề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự ánĐề cập việc hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để quản trị ngân sách, giám sát ph ạm
vi dự án, và duy trì tiến bộ đã hoạch định
Đề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự ánĐề cập các kỹ thuật quản trị dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và
xử trí các vấn đề đề thường gặp trong quản trị dự án

Mục lục
Chương I - quyết định chọn dự án
Chương II - Rủi ro trong quản trị dự án
Chương III: hình thành dự án
Chương IV: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án


Chương V: Cân bằng chi phí - thời gian và rút ngắn thời gian dự án
Chương VI: kết thúc dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×