Tải bản đầy đủ

Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên

Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý Không Chuyên
Tác giả : Katherine Wagner
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 9278
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PRC MOBI EPUB Đọc Online

Kinh doanh không phải là mơ  mộng hay theo cảm tính, mà phải chuyên nghiệp. Để có thể  cạnh tranh, tồn tại
và phát triển trong một thế giới không ngừng cạnh tranh, trên sân nhà cũng như trên thị trường thế giới, những
nhà kinh doanh, các chủ doanh nghiệp, phải có những kiến thức cơ bản về những quy luật then chốt tài chính
chi
 
phối
 
hoạt
 
động
 
của
 
các

 
công
 
ty.
Bạn không thể  trao hết cho ai trách nhiệm và nhiệm vụ  để  làm thay cho bạn, mà CHÍNH BẠN PHẢI BIẾT
CÁCH TỰ HỌC HỎI ĐỂ LÀM CHỦ LẤY NÓ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x