Tải bản đầy đủ

Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm

Cuộc Chơi Đầu Tư Mạo Hiểm
Tác giả : Jeffrey Bussgang
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6219
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Các nhà đầu tư mạo hiểm là những cá nhân xuất chúng và quy ền l ực, s ở h ữu m ột th ứ mà t ất c ả các doanh
nhân đều thèm muốn: Nguồn vốn. Vậy làm sao để phát hiện ra điều khiến họ lựa ch ọn doanh nhân để đầu t ư
và cách giúp các doanh nhân này có th ể “quảng bá” thành công b ản thân và công ty tr ước các nhà đầu t ư,
cách quản lý một ban điều hành và thực hiện chiến d ịch thoái v ốn thành công? Hãy tìm câu trả lời thoả đáng
nhất trong cuốn sách này.
Tìm kiếm một nhà đầu tư cho công ty của bạn không phải là việc dễ dàng. Và khi tìm được r ồi, b ạn mong
muốn nhà đầu tư sẽ là một đối tác thân thiện, chứ không ph ải gã độc tài, nh ất nh ất đòi b ạn làm theo ý mình.
Nếu muốn chiến thắng trong trò chơi liên doanh đó, bạn nên tham khảo cuốn sách này. Trong cuốn
sách,Bussgang giới thiệu rất nhiều quan điểm độc đáo, kinh nghi ệm quý giá mà mình thu th ập t ừ kinh nghi ệm
bản thân cũng như từ những buổi phỏng vấn với các doanh nhân thành đạt. B ạn đọc s ẽ h ọc được làm th ế
nào để được chú ý, cách hoàn tất một vụ đàm phán, và cách thương lượng hiệu quả công việc với đối tác.
Hơn thế nữa Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm sẽ giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về thế giới đầu tư m ạo hi ểm
được quan sát từ cả hai phía: một doanh nhân và nhà đầu t ư giúp các doanh nhân gia t ăng vai trò c ủa mình
trong cuộc chơi khi theo đuổi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nh ằm b ảo toàn ngu ồn l ực c ần thi ết để đạt được t ầm

nhìn tương lai. Trong cuốn sách này, tác giả c ũng hé l ộ những quan đi ểm sâu s ắc v ề ngành công nghi ệp còn
mới mẻ này, được đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân ông với tư cách m ột nhà đầu t ư thành th ục. Ông
cũng đưa ra những tầm nhìn của các đối tác từ một số công ty đầu tư mạo hi ểm hàng đầu trên th ế gi ới, nh ững
người hào phóng sẵn sàng chia sẻ bí kíp tiếp cận các doanh nhân xu ất sắc c ủa họ.
Cho dù bạn là một Mark Zuckerberg tiếp theo (sinh viên Đại học Harvard, ng ười sáng l ập ra Facebook) hay
một Jim Barksdale thứ hai đi chăng nữa (một chuyên gia giàu kinh nghi ệm thu ộc nhóm Fortune 500, CEO c ủa
Netcape), thì Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm cũng sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn tỉ mỉ của một người


trong cuộc để bước chân vào thế giới tạo dựng các công ty được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm, tăng tr ưởng
và thoái vốn thành công.
Cuốn sách này không chỉ để chia sẻ kiến thức nhằm khuyến khích m ọi ng ười theo đu ổi ước m ơ c ủa h ọ và –
nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sẽ biến những khoản đầu tư c ủa họ thành l ợi nhu ận k ếch xù – mà còn b ởi vì
các công ty mới khởi nghiệp được hỗ trợ bởi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có th ể ảnh h ưởng tích c ực đến n ền
kinh tế và xã hội của chúng ta nói chung.
Thông tin tác giả: Jeffrey Bussgang là cộng sự chính tại Flybridge Capital Partners, một quỹ đầu tư mạo hiểm
quản lý khoảng 500 triệu đô-la. Trước khi trở thành nhà đầu t ư m ạo hi ểm, ông là m ột doanh nhân thành đạt và
là đồng sáng lập của Upromise. Ông cũng làm vi ệc tại trường Kinh doanh Harvard, n ơi ông đã nh ận được
bằng MBA loại xuất sắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×