Tải bản đầy đủ

Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại

Bí Quyết Để Trở Thành Ông Chủ Vĩ Đại
Tác giả : Jeffrey J. Fox
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6372
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Cuốn sách Để trở thành ông chủ vĩ đại sẽ chỉ cho bạn cách mà một ông chủ vĩ đại thường làm khi gi ải quy ết
các tình huống tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ cho tới lãnh đạo một nhóm thiếu tinh thần làm vi ệc.
Qua những câu chuyện sinh động của Jeffrey J. Fox về ông ch ủ, nh ững ng ười bi ết quan tâm đến nhân viên và
hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa cuộc sống, những mong muốn, sở thích riêng t ư c ủa h ọ, b ạn s ẽ bi ết cách t ạo
ra một môi trường làm việc hiệu quả, có động lực và thân thiết cho tổ chức.
Bạn có tham vọng trở thành một ông chủ vĩ đại, không chỉ n ắm v ững chuyên môn, công vi ệc mà còn bi ết giao
tiếp tốt, biết khuyến khích, đánh giá và điều hành hiệu quả tổ chức?
Để trở thành ông chủ vĩ đại sẽ chỉ cho bạn cách mà một ông chủ vĩ đại thường làm khi giải quy ết các tình
huống tế nhị, khó khăn, từ sa thải nhân viên cũ cho tới lãnh đạo một nhóm thiếu tinh thần làm vi ệc.
Qua những câu chuyện sinh động của Jeffrey J. Fox về ông ch ủ, nh ững ng ười bi ết quan tâm đến nhân viên và
hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa cuộc sống, những mong muốn, sở thích riêng t ư c ủa h ọ, b ạn s ẽ bi ết cách t ạo
ra một môi trường làm việc hiệu quả, có động lực và thân thiết cho tổ chức.
Hãy áp dụng những lời khuyên hữu ích và thú vị của Jeffrey J. Fox, và b ạn s ẽ th ấy, ước m ơ tr ở thành m ột ông
chủ vĩ đại không quá xa vời.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×