Tải bản đầy đủ

Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng

Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng
Tác giả : I.Mitrof
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 3958
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng ch ỉ ra những thách th ức c ơ b ản mà t ất c ả các t ổ ch ức công và
tư, tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần phải đối mặt và vượt qua n ếu mong mu ốn t ồn t ại được v ới cu ộc
sống hiện tại.
Để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức này, những tổ chức thành công sau cu ộc kh ủng ho ảng đã
nghiên cứu và áp dụng bảy năng lực cần thiết, cho dù không thể làm chủ một cách hoàn toàn.
Bình luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×