Tải bản đầy đủ

Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu

Tại Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu
Tác giả : Robert T Kiyosaki - Donald J. Trump
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 9165
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Họ là những doanh nhân hàng đầu, có một không hai của th ế giới, n ổi ti ếng và thành đạt. H ọ khác nhau ở
điểm xuất phát nhưng sẽ cùng nhau chỉ bạn điểm xuất phát cho sự giàu có bằng chính kinh nghi ệm c ủa h ọ. T ừ
quan niệm “cho người ta một con cá, và bạn nuôi sống anh ta m ột ngày. D ạy ng ười ta câu cá, và b ạn nuôi
sống anh ta cả đời” hai nhà tỷ phú hàng đầu sẽ cho b ạn th ấy t ại sao ti ền b ạc làm nên s ự giàu có nh ưng l ại
không
giúp
ta
thoát
khỏi
sự
nghèo
khó.
Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và một trong s ố đó là chuy ện ti ền b ạc. Tâm lý đặc quy ền lan tràn
như dịch, hình thành nên lớp người chỉ mong muốn đất nước, người chủ, hay gia đình ch ăm lo cho h ọ. Donald

Trump và Robert Kiyosaki, hai doanh nhân thành công là nh ững ng ười th ầy b ẩm sinh và h ợp tác v ới nhau để
chỉ ra những thách thức này. Cả hai tin rằng bạn không th ể gi ải quy ết các khó kh ăn ti ền b ạc b ằng ti ền. Khó
khăn tiền bạc chỉ có thể giải quyết bằng giáo dục tài chính. Donald Trump và Robert Kiyosaki mu ốn d ạy b ạn
cách
làm
giàu.
Cả hai đã có thể tự viết riêng một quyển sách kinh doanh v ề chủ đề này nh ưng h ọ quy ết định ch ấp bút chung
vì cùng đam mê giáo dục và khao khát nhấn mạnh được tầm quan trọng của giáo d ục tài chính. Ngoài ra h ọ đã
dành một phần lợi nhuận từ quyển sách để tặng cho các tổ ch ức giáo dục và t ừ thi ện.
Donal Trump là tấm gương điển hình cho câu chuyện thành công Mỹ. K ể t ừ khi t ốt nghi ệp tr ường tài chính
Wharton, các dự án địa ốc của ông là những địa chỉ uy tín nh ất c ả ở Mỹ c ũng nh ư toàn th ế gi ới. Trong s ố đó
có toà cao ốc nổi tiếng thế giới trên Đại lộ số Nam, tháp Trump Park Avenue, câu l ạc ộ Mar-a-Lago ở Palm
Beach và Palm Trump International Hotel & Tower đang xây d ựng ở Dubai. Sân gôn đạt b ốn gi ải th ưởng và
một sân khác sắp hoàn thành ở Scotland th ể hiện niềm đam mê c ủa ông đối v ới gôn. Còn là ngôi sao truy ền
hình được đề cử giải Emmy và đồng sản xuất chương trình truyền hình thực tế ăn khách "Ng ười h ọc vi ệc", và
là tác giả của bảy quyển sách kinh doanh bán chạy nhất, ông thực sự là ng ười khổng l ồ trong giới truy ền thông
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×