Tải bản đầy đủ

Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo

Quản Trị Quá Trình Đổi Mới Và Sáng Tạo
Tác giả : Allan Afuah
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5041
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Quản trị quá trình sáng tạo và đổi mới ­ Các chiến lược, quy trình triển khai và lợi nhuận
Đổi mới là chìa khóa để đạt được và duy trì một lợi thế cạnh tranh trong thế giới kinh doanh. Sử d ụng nh ững
tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế học, lý thuyết tổ chức tới tổng quan về marketing &
quản lý, và chiến lược.
Quản trị quá trình đổi mới & sáng tạo, ấn bản thứ hai, cung cấp cho bạn đọc một phương pháp mang tính
hệ thống để tiếp cận các chiến lược và các quy trình đổi mới sản phẩm/dịch vụ thành công, mang lại lợi nhuận
cho công ty.
Đúc rút từ kinh nghiệm làm việc thực tế và kiến thức chuyên sâu của mình, Allan Afuah cho chúng ta thấy mối
quan hệ  giữa đổi mới – một chức năng quản lý và khả  năng đạt được lợi nhuận – một chức năng tài chính.
Ông tạo ra một khuôn khổ bao gồm những câu hỏi cơ bản về đổi mới: "Ai, cái gì, khi nào, và nơi nào", kết hợp
các lý thuyết mới nhất với nhiều ví dụ phong phú. Trong ấn bản thứ hai này, Afuah đặc biệt đề  cập đến mạng
Internet để  minh họa cho sự  đổi mới về  mặt công nghệ  và đưa thêm một chương hoàn toàn mới vào cuốn
sách, chương "Các chiến lược cho lợi nhuận bền vững".
Cuốn sách áp dụng một phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực độc đáo, kết hợp những đóng góp quan trọng của

kinh tế học, lý thuyết tổ chức, marketing và tài chính để quản trị  sự đổi mới. Phương pháp này cung cấp cho
sinh viên một lý thuyết quản lý toàn diện và thích hợp, và những vấn đề thực tiễn có liên quan như vai trò của
các quy định của chính phủ, việc lựa chọn khâu sinh lợi để đầu tư, và việc chuyển đổi đổi mới. Tác động của
các khu vực công và quốc tế được nhấn mạnh trong các chương về  toàn cầu hóa, sự  đổi mới trong các nền
kinh tế  mới nổi, và vai trò của chính phủ  trong việc thúc đẩy sự  đổi mới. Cuốn sách, ngoài nội dung chính
mang tính lý thuyết và phân tích, còn cung cấp cho độc giả nhiều ví dụ mang tính sư phạm.


Quản trị quá trình đổi mới & sáng tạo  là cuốn giáo trình lý tưởng để giảng dạy trong trường kinh doanh. Một
cuốn sách kinh tế hay là tài liệu hướng dẫn giúp các giám đốc điều hành và nhà quản lý hiểu và nhận thức sâu
sắc hơn về giá trị của sự đổi mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×