Tải bản đầy đủ

Thị trường hối đoái

Thị Trường Hối Đoái
Tác giả : PGS. TS Lê Văn Tư
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5168
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các v ấn đề cơ b ản và đơn gi ản
nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh ti ền t ệ và phòng ng ừa r ủi ro
trong kinh doanh tiền tệ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×