Tải bản đầy đủ

Thuật ủy quyền và giám sát

Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát
Tác giả : Brian Tracy
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6683
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Những nhà lãnh đạo tài ba luôn biết cách đạt đến thành công nhờ vào kh ả n ăng v ận d ụng n ăng l ực ủy quy ền.
Họ luôn nắm rõ được sức mạnh của việc ủy quyền khi biết "chọn mặt gửi vàng". V ới kh ối l ượng công vi ệc
ngày một đồ sộ và tiến độ trở lên gấp rút hơn trong cu ộc sống hi ện đại, thuật ủy quy ền và giám sát luôn là m ột
trong những bí kíp không thể thiếu của những nhà lãnh đạo xu ất chúng. Cuốn cẩm nang vô cùng hữu ích mà
bạn đang cầm trên tay, Thuật ủy quyền và giám sát , sẽ tiết lộ 21 bí quyết giúp bạn nâng cao hiệu su ất và
năng suất của mình và của đội ngũ nhân viên dưới quyền bạn thông qua việc:
- Xác định công việc, giao nhiệm vụ, thiết lập đo lường và các tiêu chuẩn để thực hiện mục tiêu.
- Lựa chọn các kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
- Sử dụng quản lý bằng mục tiêu để giao nhiệm vụ dài hạn cho các thành viên đáng tin cậy trong đội.
- Biến ủy quyền thành một công cụ giảng dạy và tray dồi sự tự tin ở các nhân viên c ủa bạn.
- Cung cấp thông tin phản hồi hữu ích và khơi gợi sự tham gia tích cực ở mọi nhân viên.
- Tránh ủy quyền ngược.
- Giải phóng thời gian cho các nhiệm vụ khó khăn hơn mà chỉ bạn mới có thể giải quyết.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×