Tải bản đầy đủ

Cuộc nổi dậy ở phố wall

Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall
Tác giả : Michael Lewis
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5674
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall xoay quanh ba nhân vật đó là Brad Katsuyama, Ronan Ryan
và John Schwall. Mỗi người một hoàn cảnh, làm một công vi ệc khác nhau nh ưng đều quan tâm đến
thị trường tài chính tại phố Wall.
Brad Katsuyama là nhân viên ngân hàng, do th ắc m ắc ko hi ểu t ại sao c ổ phi ếu chào mua trên màn
hình biến mất quá nhanh đến nỗi không thể mua vào kịp th ời. Hay Ronan Ryan kinh ng ạc v ề m ức
phí mà quỹ đầu tư và ngân hàng chi trả cho ông chỉ để xây d ựng h ệ th ống vi ễn thông. Ho ặc John
Schwall khám phá ra hệ thống máy tính thương mại để phục vụ những người đầu tư.
Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall là một trong những cuốn sách kinh doanh bán ch ạy nh ất n ăm
2014 và là cuốn sách kinh doanh nổi ti ếng trên thế gi ới. Cu ốn sách t ừng xu ất hi ện trong 6 b ảng x ếp
hạng danh giá bao gồm Amazon, Goodreads, Kirkus Reviews. Library Journal, The Financial Times
và The Guardian. Đây là cuốn sách xứng đáng có trên mọi kệ sách.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×