Tải bản đầy đủ

Củ khoai tây ngồi ghế bành

Củ Khoai Tây Ngồi Ghế Bành
Tác giả : Eric Schlosser
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4682
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Trong vòng ba thập kỷ qua, đồ ăn nhanh đã thâm nh ập mọi ngóc ngách xã h ội M ỹ. Ngành công nghi ệp này đã
phát triển từ một vài quầy xúc xích và hamburger gi ản đơn ở phía nam California r ồi lan ra kh ắp c ả n ước - ở
bất kỳ nơi nào có khách hàng, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.
Đồ ăn nhanh được bán tại các nhà hàng và các điểm ph ục vụ khách lái xe ngang qua, ở sân v ận động, sân
bay, vườn thú, trường phổ thông, trường tiểu học, đại học, trên tàu bi ển, tàu l ửa và máy bay, ở siêu th ị K-Mart,
Wal-Mart, các trạm bán xăng và thậm chí ở các quầy ăn uống của bệnh viện...
Năm 1970, người Mỹ tiêu khoảng 6 tỷ đô-la cho đồ ăn nhanh, năm 2000, con s ố này là 110 t ỷ đô-la. Hi ện t ại
người Mỹ chi tiêu cho đồ ăn nhanh nhiều hơn cho giáo d ục đại học, mua s ắm máy tính cá nhân, ph ần m ềm
máy tính và xe hơi mới. Tổng chi tiêu cho phim ảnh, t ạp chí, sách báo, video và đĩa nh ạc c ộng l ại không b ằng
số tiền chi cho đồ ăn nhanh.
Cuốn sách này được viết với niềm tin rằng mọi người nên biết những gì ăn sau b ề m ặt sáng láng và h ạnh
phúc của mỗi giao dịch mua bán đồ ăn nhanh. Họ nên bi ết đi ều gì ẩn gi ữa nh ững chi ếc bánh t ẩm v ừng đó.
Giống như một câu thành ngữ cổ: "Thứ bạn ăn sẽ cho biết bạn là ai"
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×