Tải bản đầy đủ

Luật bất thành văn trong kinh doanh

Luật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh
Tác giả : James G.Skakoon
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7226
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Nhiều luật lệ trong sách này là những điểm khái quát hóa và cũng có ngo ại l ệ trong nh ững tình hu ống đặc bi ệt.
Bạn không phải tuân thủ răm rắp, bám chặt vào các quy định vì ở đây không có s ự phán xét, và trong nh ững
lúc khẩn cấp, sáng kiến cá nhân tích cực có thể vượt lên kh ỏi các thủ t ục. Nh ưng trên nhi ều ph ương di ện,
những luật lệ này giống như những luật lệ căn bản của xã hội, chúng không th ể b ị vi ph ạm quá th ường xuyên
mà không phải trả giá, dù vẫn có những ngoại lệ nổi bật trong vài trường hợp.
Nếu bạn biết quan tâm đến công việc hiện tại c ủa mình, tương lai r ồi s ẽ t ự bi ết lo cho nó. Ng ười l ặng l ẽ và
nhút nhát không nói gì cả thường bị xem như chẳng biết gì để nói. Bạn không cần lúc nào cũng đúng.
Những luật bất thành văn được đúc kết từ hơn 60 năm "thử và sai" nay được b ật mí cho t ất c ả m ọi ng ười! M ột
cuốn sách thú vị và giá trị như một cẩm nang b ỏ túi dành cho t ất c ả nh ững ai còn đang làm vi ệc và còn có m ối
tương quan đến người khác. Những điều mà người mới vào nghề cần bi ết ngay l ập t ức, m ột s ố nguyên t ắc
nhà quản lý không biết thì không thể thành công, cùng những kinh nghi ệm th ực ti ễn dành cho ng ười làm vi ệc
chuyên môn... tất cả đều có trong Luật bất thành văn trong kinh doanh.
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×