Tải bản đầy đủ

Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại
Tác giả : Peter F. Drucker
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7224
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Drucker không chỉ khai phá những chân trời mới của lĩnh vực tri thức: ươm mầm cho những ý tưởng cốt lõi về
quản trị để ngày nay chúng ta được hưởng những thành quả mà chúng mang lại. Mỗi năm, các nhà quản lý lại
khám phá ra những sự tương đồng và chính xác đến kinh ngạc trong những bài báo và những cuốn sách ông
đã viết ngay cả trước khi họ, thậm chí là cha mẹ học, ra đời. "Không có gì vô ích hơn việc cố công thực hiện
hiệu quả những điều lẽ ra chẳng nên làm" . Câu nói đó được viết năm 1963 ­ cách đây cả hai thế hệ ­ nhưng tôi
đoan chắc rằng, chỉ một vài ngày trước đây thôi, ở đâu đó trên thế giới này có một nhà quản lý trẻ đã dùng viết
dạ quang để đánh dấu nó.
Các nhà quản trị vẫn cần được nhắc nhở rằng, công việc của họ là làm những gì đúng đắn cho doanh nghiệp
chứ không chỉ cho cổ đông, và dĩ nhiên không chỉ cho chính bản thân họ. Nhà quản lý cần phải nghĩ đến nhân
viên của mình:"Họ  không chỉ  là nhân viên, mà họ  còn là những con người". Các nhà quản trị  phải quản lý.
Nhiệm vụ đó rõ ràng không đơn giản, nhưng không đáng lo ngại nhờ vào sự rõ ràng, tầm nhìn bao quát và sự
khôn ngoan mang tính thực tiễn cao của bậc thầy về quản trị Peter Drucker.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×