Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Trên cả lí thuyết những bài học kinh doanh steve jobs để lại cho thế giới - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Trên cả lí thuyết những bài học kinh doanh steve jobs để lại cho thế giới

Trên Cả Lí Thuyết Những Bài Học Kinh Doanh Steve Jobs Để Lại Cho
Thế Giới
Tác giả : Triệu Văn Minh
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8106
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Steve Jobs (1955-2011) là doanh nhân và nhà sáng ch ế ng ười M ỹ. Ông là đồng sáng l ập viên, ch ủ t ịch và c ựu
tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong nh ững người có t ầm ảnh h ưởng l ớn nh ất trong ngành
công nghiệp máy tính.
Tuy Jobs không phải là người giàu có và thẳng thắn nhất thế giới, c ũng không ph ải là b ậc th ầy v ề ngh ệ thu ật
quản lí nhưng ông chắc chắn là một trong nh ững nhà lãnh đạo doanh nghi ệp có s ức hút và t ầm ảnh h ưởng
nhất trên thế giới. Bởi ông nhìn thấu được bản chất của con ng ười và công vi ệc qu ản lí, nên đã l ựa ch ọn m ột
chiến lược vượt lên trên ranh giới của nghệ thu ật bán hàng thông th ường, tìm ra m ột con đường m ới trong b ối
cảnh cạnh tranh khốc liệt của thế giới IT và lãnh đạo Apple vươn tới đỉnh cao huy hoàng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×