Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Mưu lược trong kinh doanh - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Mưu lược trong kinh doanh

Mưu Lược Trong Kinh Doanh
Tác giả : Hoàng Văn Tuấn
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8922
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Từ xưa tới nay, thương trường luôn là nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh không khoan nh ượng. Để chi ến
thắng trên chiến trường không tiếng súng này, bên cạnh ti ềm l ực kinh t ế và ki ến th ức chuyên môn, c ần ph ải có
bề dày kinh nghiệm - điều mà các doanh nhân trẻ không thể có trong một sớm một chiều. Cách tích l ũy nhanh
nhất chính là tích lũy từ trong truyền thống, từ kho tàng kinh nghiệm quý báu mà ti ền nhân đã đúc k ết.
Với mong muốn mở cánh cửa của kho tàng tri thức truyền th ống vô giá, đưa chúng đến v ới đông đảo b ạn đọc,
đặc biệt là những doanh nhân tương lai, chúng tôi xin gi ới thiệu cu ốn sách Mưu Lược Trong Kinh Doanh.
Trong cuốn sách này, kinh nghiệm của ti ền nhân được đúc kết d ưới d ạng cô đọng đầy hình ảnh v ới nh ững ví
dụ sống động từ chính thương trường sôi động, chắc chắn sẽ hấp d ẫn và mang l ại cho b ạn đọc nhi ều ki ến
thức bổ ích trong kinh doanh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×