Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
I. Mục tiêu
1. Biết lập dàn ý với các ý riêng của mình cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở
địa phương.
2. Biết chuyển một phần dàn ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ
đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả; nét đặc sắc của cảnh; cảm xúc của người tả đối
với cảnh).
II. Đồ dùng dạy - học
- Bút dạ và 4,5 tờ giấy khổ to cho HS làm bài.
- Bảng phụ ghi dàn ý sơ lược gợi ý giúp HS lập dàn ý bài văn.
Ví dụ:
- Mở bài : Giới thiệu cảnh đẹp được chọn tả là cảnh nào? ở vị trí nào trên quê
hương? Điểm quan sát , thời điểm quan sát?
- Thân bài:
+ Chọn tả những đặc điểm nổi bật, gây ấn tượng của cảnh; chọn những chi tiết
nói rõ nhất đặc điểm của cảnh (những chi tiết em đã quan sát được bằng các giác
quan).
+ Các chi tiết cần được sắp xết theo trình tự hợp lí (theo bố cục của cảnh; đặc
điểm của cảnh; thời gian của một ngày, của từng mùa; theo điểm quan sát từ xa đến

gần, từ cao xuống thấp...)
- Kết luận: Nêu cảm xúc của em với cảnh đẹp quê hương.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu hai HS đọc lại đoạn văn tả cảnh - Hai HS đứng tại chỗ thực hiện theo
sông nước mà các em đã được học ở tiết yêu cầu của GV. HS dưới lớp theo dõi,
trước và hoàn chỉnh ở nhà. Dưới lớp mở nhận xét.
TaiLieu.VN

Page 1


vở để GV kiểm tra.
- GV nhận xét việc làm bài của HS ở nhà
và cho điểm.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Các em đã biết cách lập dàn ý và viết - HS lắng nghe.
đoạn văn tả cảnh thiên nhiên, ngôi
trường, sông nước. Tiết học hôm nay
chúng ta sẽ học cách lập một dàn ý chi
tiết về tả cảnh ở địa phương. Sau đó,
chuyển một phần trong dàn ý thành một
đoạn văn hoàn chỉnh.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1
- GV gọi HS đọc thầm toàn bộ nội dung - HS đọc thầm Bài tập 1 và trả lời: Lập
bài tập và hỏi: Bài tập này yêu cầu chúng dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa
ta làm gì?
phương em.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và nêu trước
lớp em định tả cảnh đẹp gì ở địa phương


(nhắc HS không nên tả cảnh dòng sông
quê em vì đã tả trong các tiết trước).

- HS suy nghĩ và lần lượt đứng dậy trả
lời. Chẳng hạn:
+ Phong cảnh làng quê vào các thời
điểm xuân, hạ thu đông; hoặc từ sáng
đến chiều tối; hoặc một thời điểm
trong ngày...
+ Cảnh cánh đồng lúa chín, cánh đồng
lúa đang thì con gái...
+ Tả cảnh con đường
+ Tả cảnh vườn hoa hoặc công viên.

TaiLieu.VN

Page 2


+ ....
- GV treo bảng phụ có ghi những gợi ý về - Một HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo
lập dàn ý gọi một HS đọc.
dõi.
GV nhắc HS dựa vào gợi ý để làm bài.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân. GV phát - HS làm việc cá nhân làm bài vào vở
bút dạ, giấy khổ to, cho một vài HS khá nháp, một vài HS làm bài lên giấy khổ
giỏi làm bài.
to.
- Gọi HS trình bày kết quả. GV và cả lớp
nhận xét, đánh giá cao những HS có khả
năng quan sát tinh tế, phát hiện được nét
độc đáo của cảnh vật; biết trình bày theo
một dàn ý hợp lí những gì mình đã quan
sát được một cách rõ ràng ấn tượng.

- HS lần lượt đứng dậy trình bày bài
làm của mình. Những HS làm bài trên
giấy khổ to dán kết quả bài làm trên
bảng lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV chốt lại bằng cách lựa một bài HS
làm bài tốt nhất trên giấy khổ to đang dán
trên bảng lớp, hướng dẫn HS nhận xét, bổ
sung, xem như là một mẫu để cả lớp tham
khảo.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
Sau khi nghe các bạn trình bày và
đóng góp ý kiến, mỗi HS tự sửa lại dàn
ý của mình

Bài tập 2
- Gọi HS đọc bài tập.

- Một HS đọc bài tập, cả lớp theo dõi
trong SGK.

- Hỏi một vài HS về đoạn văn mà các em - HS lần lượt đứng lên trình bày đối
định viết.
tượng đoạn văn mà các em định viết.
- GV yêu cầu HS nêu lại các gợi ý và chốt - HS nêu vắn tắt các gợi ý và lắng nghe
lại :
lưu ý của GV.
+ Nên chọn một đoạn trong phần thân bài
để chuyển thành đoạn văn.
+ Mỗi đoạn có một câu mở đầu nêu ý bao
trùm của đoạn. Các câu trong đoạn cùng
làm nổi bật ý đó.
TaiLieu.VN

Page 3


+ Đoạn văn phải có hình ảnh. Chú ý áp
dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa cho
hình ảnh thêm sinh động.
+ Đoạn văn cần thể hiện được cảm xúc
của người viết.
- Yêu cầu HS viết bài.

- HS viết bài vào vở nháp.

- Gọi HS dưới lớp nối tiếp đọc đoạn văn - HS lần lượt đọc bài làm của mình. Cả
của mình. GV chú ý sửa lỗi ngữ pháp lớp theo dõi nhận xét.
hoặc cách dùng từ cho từng HS (nếu có).
- Gọi HS nhận xét lựa chọn ra bạn viết - HS nhận xét và tuyên dương những
đoạn văn hay, tuyên dương trước lớp.
bạn có những câu văn hay.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- HS lắng nghe.

- Dặn HS về nhà xem lại các bài văn tả - HS lắng nghe và về nhà thực hiện
cảnh đã học để chuẩn bị cho tiết kiểm tra theo yêu cầu của GV.
viết.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×