Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục đích yêu cầu:
-Biết lập dàn ý cho bài văn tả cảnh đẹp ở địa phương .
-Biết chuyển 1 phần trong dàn ý đã lập thành đoạn văn hoàn chỉnh.
II .Đồ dùng học tập:
-Một số tranh ,ảnh minh hoạ cảnh đẹp ở miền Bắc nước ta.
-Bảng phụ ghi dàn ý bài văn
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc đoạn văn tả sông nước ở tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh- nêu mục
đích,y/c tiết học.
Kiểm tra ghi chép chuẩn bị của HS
Lớp đọc thầm theo
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Cả lớp đọc thầm lần 2
Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số +..lập dàn ý…
1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?
+..3 phần:MB,TB,KL
-Bố cục 1 bài văn gồm mấy phần?
Tham khảo bài Quang cảnh làng HS dựa vào ghi chép để xây dựng
mạc ngày mùa và Hoàng hôn trên dàn bài
sông Hương
Lớp NX,bổ sung
-Gọi 2-3HS đọc dàn bài của mình
Bài 2:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
2 ,xác định yêu cầu của bài 2 ?
-Khi viết đoạn văn cần lưu ý điều
gì?
-Gọi HS đọc nối tiếp nhau
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học,khen HS có tiến bộ

+…….viết 1 đoạn văn tả cảnh đẹp ở
địa phương em.
+mỗi đoạn có một câu mở đầu nêu ý
bao trùm.Các câu trong đoạn làm nổi
rõ ý.
+câu văn phải có hình ảnh,sử dụng
biện pháp tu từ,có cảm xúc
Lớp NX,sửa sai
Bình bài hay nhất, đánh giá cao
những bài có ý riêng , không sáo rỗng


-Ai chưa xong, về nhà làm tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×