Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuTập làm vănLuyện từ tả cảnh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
luyện tập tả cảnh
(Dựng đoạn mở bài, kết bài)
I. Mục tiêu
1. Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, đoạn kết bài trong văn tả cảnh.
2. Biết cách viết các kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh.
II. Đồ dùng dạy - học
- Bút dạ và giấy khổ to cho HS làm bài.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu hai HS đọc lại đoạn văn tả - Hai HS đứng tại chỗ thực hiện theo
cảnh thiên nhiên ở địa phương mà các em yêu cầu của GV. HS dưới lớp theo dõi,
đã được học ở tiết trước và hoàn chỉnh ở nhận xét.
nhà. Dưới lớp mở vở để GV kiểm tra.
- GV nhận xét việc làm bài của HS ở nhà
và cho điểm.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Các em đã biết mở bài, kết bài không - HS lắng nghe.
đơn thuần là đoạn mở đầu và đoạn kết
thúc của một bài văn mà nó luôn luôn
gắn bó chặt chẽ với thân bài. Vậy trong
văn tả cảnh mở bài và kết bài được viết
như thế nào? Để hiểu rõ về điều này, hôm
nay chúng ta cùng luyện tập dựng đoạn
mở bài và kết bài cho một bài văn tả
TaiLieu.VN

Page 1


cảnh.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1
- GV yêu cầu HS đọc to toàn bộ nội dung - Một HS đọc to Bài tập 1, cả lớp theo
Bài tập 1 trong SGK.
dõi đọc thầm trong SGK.
- GV hỏi: Bài tập này yêu cầu chúng ta - HS trả lời: Bài tập này đưa ra hai mở
làm gì?
bài và yêu cầu chúng ta xác định đâu là
mở bài gián tiếp, mở bài trực tiếp. Nêu
cách viết các mở bài đó.
- ở lớp 4 chúng ta đã được học các kiểu - ở lớp 4 chúng ta đã được học hai kiểu
mở bài trong văn miêu tả như thế nào?
mở bài trong văn miêu tả đó là mở bài
trực tiếp và mở bài gián tiếp.
+ Mở bài trực tiếp là mở bài giới thiệu
ngay đối tượng được miêu tả.
+ Mở bài gián tiếp là mở bài nói
chuyện khác để dẫn vào đối tượng định
tả.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm. - HS nhận giấy khổ to và bút dạ, trao
Dựa vào các kiến thức về mở bài, HS đổi thảo luận trong nhóm với nhau để
trao đổi theo nhóm để thực hiện bài tập. làm bài.
GV phát giấy khổ to và bút dạ cho các
nhóm để làm bài.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả, nhận xét - Đại diện từng nhóm dán bài làm lên
và chốt lại lời giải đúng.
bảng và trình bày kết quả làm bài của
nhóm mình. Cả lớp theo dõi nhận xét.
Lời giải:
+ Đoạn văn a là mở bài trực tiếp. Đoạn văn b là mở bài gián tiếp.
TaiLieu.VN

Page 2


+ Đoạn văn a giới thiệu trực tiếp ngay con đường định tả. Đoạn văn b nói về những
kỉ niệm đối với những cảnh vật quê hương rồi mới giới thiệu con đường thân thiết
định tả.
Bài tập 2
- Gọi HS đọc to toàn bộ nội dung Bài tập - Một HS đọc to Bài tập 2, cả lớp theo
2 trong SGK.
dõi đọc thầm trong SGK.
- GV hỏi: Bài tập này yêu cầu chúng ta - HS trả lời: Bài tập này yêu cầu chúng
làm gì?
ta xác định đoạn kết bài kiểu tự nhiên
(a) giống và khác kết bài theo kiểu mở
rộng (b) ở điểm nào?
- ở lớp 4 chúng ta đã được học các kiểu - ở lớp 4 chúng ta đã được học hai kiểu
kết bài trong văn miêu tả như thế nào?
kết bài trong văn miêu tả đó là kiểu kết
bài tự nhiên và kiểu kết bài mở rộng.
+ Kết bài không mở rộng là cho biết
kết cục của bài tả.
+ Kết bài mở rộng là kiểu kết bài sau
khi cho biết kết cục, có lời bình luận
thêm.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Dựa
vào các kiến thức về kết bài, HS trao đổi
theo nhóm để thực hiện bài tập. GV phát
giấy khổ to và bút dạ cho các nhóm để
làm bài.

- HS nhận giấy khổ to và bút dạ, trao
đổi thảo luận trong nhóm ghi lại kết
quả (viết gọn, rõ những điểm giống
nhau và khác nhau).

- Gọi các nhóm trình bày kết quả bài làm - Đại diện các nhóm dán bài lên bảng
của nhóm mình và nhận xét chốt lại lời và đọc to kết quả làm bài của nhóm
giải đúng.
mình. Cả lớp theo dõi nhận xét.
Lời giải:
- Giống nhau: đều nói đến tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết đối với con đường.
- Khác nhau:
+Đoạn kết bài kiểu không mở rộng (a): khẳng định con đường là người bạn quý,
TaiLieu.VN

Page 3


gắn bó với kỉ niệm thời thơ ấu của bạn HS.
+ Đoạn kết bài kiểu mở rộng (b) : vừa nói về tình cảm yêu quý con đường của bạn
HS, vừa ca ngợi công ơn của các cô bác công nhân vệ sinh đã giữ cho con đường
sạch, đẹp; những hành động thiết thực thể hiện tình cảm yêu quý con đường của
các bạn nhỏ.
Bài tập 3
- Gọi một HS đọc toàn bài.

- Một HS đọc toàn bài, cả lớp theo dõi
đọc thầm.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.GV phát - HS làm việc cá nhân làm bài vào vở
bút dạ, giấy khổ to, cho một vài HS làm nháp, một vài HS làm bài lên giấy khổ
bài.
to.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- HS lần lượt đứng dậy trình bày bài
làm của mình. Những HS làm bài trên
giấy khổ to dán kết quả bài làm trên
bảng lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS; - HS lắng nghe.
tuyên dương khen ngợi các HS viết được
các mở bài, kết bài hay.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học, tuyên dương những - HS lắng nghe.
bạn tích cực trong học tập.
- Dặn HS về nhà hoàn chỉnh Bài tập 3 - HS lắng nghe và về nhà thực hiện
vào vở.
theo yêu cầu của GV.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×