Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIÊN NHIÊN
I. Mục đích yêu cầu:
-Mở rộng hệ thống vốn từ về thiên nhiên; làm quen với các thành ngữ, tục ngữ
mượn các sự vật, thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống ,xã hội.
-Nắm được 1 số từ ngữ miêu tả thiên nhiên.
II .Đồ dùng học tập:
-Từ điển HS
-Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS làm bài tập 4 tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Lớp đọc thầm theo
định yêu cầu của bài 1 ?
Cả lớp đọc thầm lần 2
- Tổ chức hoạt động nhóm

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

+tất cả những gì không do con người
tạo ra.

- Em hãy lấy 1VD

+ VD:cỏ cây, không khí,nước,…
Nhóm khác bổ sung

Bài 2:
Thảo luận nhóm
TaiLieu.VN

+..thác, gềnh, gió ,bão, nước, đá, khoai
đất ,mạ đất.
Page 1


Giải thích ý nghĩa của từng câu

+VD:

Thi HTLcác câu thành ngữ

Câu a:..gặp nhiều gian lao,vất vả trong
cuộc sống.

Bài 3:

HS làm phiếu học tập

HS làm việc theo tổ

VD:

Thi tổ nào tìm được nhiều từ nhất

Bầu trời cao vời vợi .


Gọi HS trình bày nối tiếp nhau dừng lại Hang sâu hun hút.
ở tổ nào thì tổ ấy thua
HS TB tìm từ trước để có nhiều đ/k
chọn từ
Bài 4:tiến hành tương tự bài 3
(khuyến khích HS TB cùng tham gia)
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-Về nhà thực hành nói và viết nhiều
hơn

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×