Tải bản đầy đủ

Báo cáo kết quả can thiệp dự án VIPARC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG THÁP

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

BÁO CÁO
VỀ PROJECT VET TRONG GIAI ĐOẠN CAN THIỆP

Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Lớn
Người trình bày: Bạch Tuấn Kiệt


Nội dung trình bày

• Giới thiệu về dự án
• Vai trò và nhiệm vụ của PVs
• Vai trò các hộ nuôi trong phối hợp tư vấn
• Kết quả thực hiện giai đoạn đầu can thiêm
• Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện
• Giải pháp trong giai đoạn sắp tới
• Những Thảo luận cần thiếtGiới thiệu

• Dự án Viparc bắt đầu thực hiện từ năm 2016 cho đến nay,
• Mục đích của dự án nhằm:
Giúp người chăn nuôi: Chăn nuôi hiệu quả hơn và giảm thiểu tối đa sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi;
giúp người chăn nuôi cải thiện dần phương pháp chăn nuôi kém an toàn chuyể sang chăn nuôi an toàn sinh
học.
Dự án mang tính chất nhân đạo: giúp giảm thiểu tối đa bệnh truyền kháng kháng sinh từ động vật sang
người.


Giới thiệu (tt)

• Để thực hiện thành công hai mục đích lớn của dự án, Chủ dự án (Dr.Juan) đã chuẩn bị nhân sự và trang bị
nhiều trang thiết bị cần thiết. Trong đó, có nhân sự Project Vet (bác sĩ thú y dự án) nhằm mục tiêu giúp người
chăn nuôi hiệu quả hơn và giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Làm được mục tiêu này là đạt được hai
mục đích lớn đó.


PV: Dr. Kiệt
0909699509

PV: Mr. Lớn
0979795392

Dr. Cường
0919574976

Dr. Erry
Cố vấn kỹ thuật cho PV

PV: Ms. Thanh
0949575459


Vai trò và nhiệm vụ của PVs

• Tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi cho người chăn nuôi
• Tư vấn thiết kế chuồng nuôi đảm bảo an toàn sinh học


• Tư vấn lịch phòng bệnh hoặc điều chỉnh lịch phòng bệnh cho phù hợp với điều kiện dịch tễ thú y địa phương.
• Đánh giá về mức độ an toàn sinh học trong chăn nuôi tại các trại và đưa ra khuyến cáo cải thiện.
• Kiểm tra sức khỏe đàn, mổ khám, chẩn đoán, khuyến cáo điều trị bệnh cho các đàn gà tham gia dự án.
• PVs cần trao dồi thường xuyên về kiến thức chăn nuôi gà hoặc trao đổi với chuyên gia…


Vai trò các hộ nuôi trong phối hợp tư vấnHộ chăn nuôi có vai trò lớn trong quyết định sự thành công của các PVs cũng như của Dự án,

• Hộ chăn nuôi phối hợp tốt, thực hiện tốt các khuyến cáo, và phản hồi kết quả thực hiện hay nội dung khuyến
cáo đúng lúc kịp thời để các PV hoặc đại diện dự án có điều chỉnh kịp thời.

• Vai trò ghi nhật ký chăn nuôi và cân trọng lượng gà, thức ăn, nước uống, nội dung khác một cách đầy đủ giúp
cho các PVs định hướng tốt trong khuyến cáo hoặc chẩn đoán bệnh cho đàn gà.


Kết quả thực hiện giai đoạn đầu can thiệp

• PVs đã tham gia tư vấn hỗ trợ người chăn nuôi 20 lứa nuôi (Lớn 7; Kiệt:

; Thanh: ); kết quả đã xuất bán được
5/20 lứa can thiệp. Kết quả chăn nuôi hiệu quả, người dân rất phấn khởi, tuy nhiên sự giảm thiểu sử dụng
kháng sinh chưa đạt mục đích của dự án có trại còn sử dụng trên 500g kháng sinh cho lứa 100 con.

• Cải thiện khu vực chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học chưa đạt mục đích, đa số các trại sử dụng lưới bao
tạm; chất độn chuồng chưa đạt yêu cầu, nền chuồng chủ yếu là nền đất, khó kiểm soát dịch bệnh.

• Chẩn đoán và điều trị cho các đàn gà dự án 8 lượt/ 20 lứa can thiệp. Chưa có ca nào điều trị thất bại.


Thuận lợi trong quá trình thực hiện

• Các PVs đã tiếp xúc về kỹ thuật chăn nuôi gà theo truyền thống của người chăn nuôi và thấy được đa kiểu chăn nuôi.
• Các PVs đã có kiến thức về chăn nuôi gà, phòng, trị bệnh cho gà; đồng thời được tập huấn bổ sung kiến thức thêm từ
các chuyên gia nước ngoài như

(Thái Lan); Erry (Indonesia),..

• Các PVs làm việc nhóm trao đổi giải pháp tư vấn trong chăn nuôi và chẩn đoán, điều trị bệnh cho gà.
• Các hộ chăn nuôi dự án đã được tập huấn toàn bộ kỹ thuật về chăn nuôi và phòng bệnh cho gà do Gs.Ts. H.T.V Thu
phụ trách.

• Các PVs luôn thấy rõ ý nghĩa của dự án luôn sẳng long giúp đở cho người chăn nuôi, trao đổi thông tin, tư vấn với
điều phối dự án.


Khó khăn trong quá trình thực hiện

• Người dân chỉ tin vào bản thân, hoặc bạn cùng nuôi và nuôi theo lối tận dụng vật liệu để làm chuồng nên khó thay
đổi hành vi chăn nuôi theo kiểu an toàn sinh học.

• PVs cố gắng đưa niềm tin về tư vấn cho người chăn nuôi nhằm thực hiện tốt chăn nuôi tốt, tuy nhiện có rào cảng
là người dân thay đổi chưa đồng bộ nên khả năng chăn nuôi thành công theo tư vấn của PVs còn thấp, chưa bền.

• Sự thành công kém bền mặc dù có sự hỗ trợ của các PVs cũng như chuyên gia do nhiều nguyên nhân. Nguyên

nhân chính là chưa đồng bộ theo hướng dẫn của Dr. Thu. Các ví dụ: chuẩn bị tốt chuồng trại, vệ sinh còn vướng
khâu con giống chưa tốt hay ngược lại, nền chuồng chủ yếu nền đất dễ ẫm thấp là điều kiện tốt cho dịch bệnh.


Khó khăn trong quá trình thực hiện

• Sự phối hợp của người chăn nuôi và PVs chưa cao như PVs khuyến cáo đôi lúc người nuôi không thực hiện nhưng không
phản hồi lý do.

• Chủ nuôi chưa thảo luận cao về khuyến cáo của PVs,


Giải pháp trong giai đoạn sắp tới

• PVs bán sát hướng dẫn dự án về giúp đở người chăn nuôi tốt hơn
• Cải thiện được một số chỉ tiêu về chăn nuôi đảm bảo an toàn
• Tâng cường khuyến các các giải pháp nhằm giúp người chăn nuôi giảm thiểu sử dụng kháng sinh khi không cần thiết.
• Luôn nghiên cứu nâng cao năng lực tư vấn, kỹ thuật nuôi gà trong điều kiện biến đổi khí hậu,…
• Luôn mong đợi các hợp tác và phản hồi của người chăn nuôi về các khuyến cáo.


Những Thảo luận cần thiết


Ghà thứ hai:

Viêm túi khí


Gà Thứ hai:

Manh tràng phình to và thận sưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×