Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. Mục tiêu
1. Rèn kĩ năng nói:
- Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về
quan hệ giữa con người với thiên nhiên.
- Hiểu chuyện, biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
2. Rèn kĩ năng nghe: Biết chăm chú lắng nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời
kể của bạn.
II. Đồ dùng dạy - học
- Các truyện gắn với chủ điểm Con người với thiên nhiên.
- Dàn ý kể chuyện và tiêu chí đánh giá được ghi sẵn trên bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hai HS kể nối tiếp nhau câu chuyện - Hai HS lên bảng thực hiện theo yêu
Cây cỏ nước Nam, mỗi HS kể hai đoạn, cầu của GV, cả lớp theo dõi và nhận

và trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.
xét.
- GV nhận xét, cho điểm.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Thiên nhiên xung quanh ta thật là tươi - HS lắng nghe.
đẹp và luôn luôn gắn bó với chúng ta.
Trong giờ kể chuyện hôm nay, các em sẽ
tập kể những câu chuyện đã được nghe,
được đọc nói về quan hệ gắn bó giữa con
người với thiên nhiên. Qua các câu
TaiLieu.VN

Page 1


chuyện mỗi em tự kể sẽ giúp chúng ta yêu
quý thiên nhiên hơn và có ý thức bảo vệ
môi trường thiên nhiên xung quanh chúng
ta.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS kể chuyện
a) Tìm hiểu đề bài
- GV gọi HS đọc đầu bài GV đã viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, cả lớp đọc
trên bảng.
thầm.
Kể lại một câu chuyện em đã được
nghe hoặc được đọc nói về quan hệ
giữa con người với thiên nhiên.
- GV hỏi HS:

- HS trả lời:

+ Đề bài yêu cầu chúng ta kể một câu + Kể một câu chuyện nói về quan hệ
chuyện có nội dung như thế nào?
giữa con người với thiên nhiên.
+ Những câu chuyện đó có ở đâu?

+ Những câu chuyện đó em được nghe
hoặc đọc trong sách, báo.

- GV nghe HS trả lời và gạch dưới những
từ ngữ cần chú ý (như trên).
- GV gọi ba HS đọc nối tiếp nhau gợi ý - Ba HS đọc nối tiếp ba gợi ý. Cả lớp
trong SGK.
đọc thầm theo dõi trong SGK.
- GV nói: Các em hãy giới thiệu câu
chuyện có nội dung nói về mối quan hệ
giữa con người với thiên nhiên cho các
bạn nghe. Những truyện được nêu làm ví
dụ ở mục gợi ý 1 là những truyện trong
SGK. Bạn nào kể được những truyện
ngoài SGK mà em đọc trong sách báo,
nghe qua đài hoặc người thân kể lại sẽ
được cộng thêm điểm.
TaiLieu.VN

- HS nối tiếp nhau giới thiệu về câu
chuyện mình định kể.
Ví dụ: Tôi muốn kể cho các bạn nghe
câu chuyện về bắt cá sấu, tôi đọc
truyện này trong cuốn Đất rừng
phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.

Page 2


- GV nhận xét, điều chỉnh nếu HS chọn - HS nghe, sửa chữa bằng cách nêu tên
truyện không đúng yêu cầu.
câu chuyện khác (nếu chưa chọn đúng
truyện).
- GV nhắc lại trình tự kể một câu chuyện - Một HS đọc to trước lớp. Cả lớp theo
theo gợi ý 2 trong SGK và treo bảng phụ dõi trên bảng.
có ghi các tiêu chí đánh giá và yêu cầu
HS đọc to:
+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề: (4
điểm).
+ Câu chuyện ngoài SGK: (1 điểm).
+ Cách kể hay có phối hợp giọng điệu tự
nhiên, nét mặt, cử chỉ: (3 điểm).
+ Nêu đúng ý nghĩa của truyện: (1 điểm).
+ Trả lời được câu hỏi của các bạn hoặc
đặt được câu hỏi cho bạn: (1 điểm).
b. Thực hành kể chuyện và trao đổi về nội
dung ý nghĩa câu chuyện
- GV lưu ý HS trước khi kể:
+ Kể tự nhiên, nhìn vào các bạn đang - HS nghe và thực hiện theo yêu cầu
nghe mình kể.
của GV.
+ Với những truyện dài các em chỉ cần kể
1-2 đoạn để giành thời gian cho bạn khác
kể.
- GV viên yêu cầu HS kể chuyện theo - HS kể chuyện trong nhóm theo trình
nhóm nhỏ, mỗi nhóm bốn HS.
tự:
- GV quan sát cách kể chuyện của HS các + HS lập dàn ý câu chuyện ra giấy
nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các các nhóm gặp nháp.
khó khăn.
+ Từng cặp HS kể chuyện cho nhau
nghe, sau khi kể xong trao đổi với bạn
về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Gợi ý cho HS các câu hỏi:
TaiLieu.VN

Page 3


* HS kể hỏi:
+ Bạn có thích câu chuyện này không? Vì sao?
+ Bạn nhớ nhất tình tiết nào trong truyện?
+ Theo bạn câu chuyện này muốn nói lên điều gì?
* HS nghe kể hỏi:
+ Vì sao bạn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này?
+ Tình tiết nào trong truyện để lại ấn tượng cho bạn nhất?
+ Qua câu chuyện bạn muốn nói với mọi người điều gì?
+ Bạn thích điều gì ở nhân vật chính trong câu chuyện của bạn?
- GV gọi những HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện lần lượt
chuyện trước lớp, nêu tên những câu nêu tên câu chuyện mình định kể để
chuyện mà các em định kể.
lớp ghi nhớ khi bình chọn.
- GV viết tên HS tham gia thi kể và tên - HS quan sát.
câu chuyện để cả lớp nhớ tên các bạn và
câu chuyện của các bạn.
- GV gọi HS kể chuyện.

- HS lần lượt kể các câu chuyện mà
các em đã nghe, đã đọc có nội dung
nói về quan hệ giữa con người với
thiên nhiên.

- GV hướng dẫn HS đối thoại giữa người - Mỗi HS kể chuyện xong cùng các bạn
kể và người nghe.
đối thoại một hai câu hỏi về nhân vật,
chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.
- Sau khi HS lần lượt kể xong GV tổ chức - HS nhận xét, đánh giá bạn kể theo
cho HS nhận xét.
các tiêu chí trên.
- GV yêu cầu HS bình chọn bạn có câu - Cả lớp nhận xét, bình chọn được các
chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn bạn theo yêu cầu của GV và tuyên
nhất, bạn đặt các câu hỏi thú vị nhất và dương các bạn trước lớp.
bạn hiểu chuyện nhất để tuyên dương
trước lớp.
TaiLieu.VN

Page 4


3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- HS lắng nghe.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện của - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
mình cho người thân nghe và chuẩn bị cầu của GV.
đọc trước tiết kể chuyện tiếp theo, chuẩn
bị nội dung câu chuyện.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×