Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ

Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe-viếtchính xác,trình bày đúng đoạn 2,3 trong bài Kì diệu rừng xanh.
-Biết đánh dấu thanh ở cáctiếng chứa yê,ya.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ bài tập 3
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết các từ :viếng, nghĩa, hiền ,điều, việc ,liệu và nêu qui
tắcđánh dấu thanh trong những tiếng đó.
2.Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc toàn bài
- Em hãy nêu nội dung chính của bài ….
?
+nắng trưa, lọt, vượn ,gọn ghẽ,

-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?
chuyển động,len lách, mải miết,……
-GV đọc từ khó
HS viết bảng con (giấy nháp )
-GV đọc bài
HS viết vào vở
-GV đọc bài – lưu ý từ khó
HS soát lỗi
HĐ3 : Chấm ,chữa bài
HS đổi chéo bài soát lỗi
GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài
Bài 1:
+GV ghi từ lên bảng
-Gọi HS đọc bài 2
Làm miệng
HS làm VBT
Bài 3:
đáp án:
Làm VBT
Phần a:thuyền
Phần b:khuyên
Bài 4:
Các nhóm thảo luận
Tổ chức hoạt động nhóm đôi
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
-Gọi đại diện các nhóm chữa bài
Từ cần điền :yểng, yến, quyên
GV giúp HS so sánh , nhận biết các


loài chim này
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại qui tắc đánh dấu thanh
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×