Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe-viếtchính xác,trình bày đúng đoạn 2,3 trong bài Kì diệu rừng xanh.
-Biết đánh dấu thanh ở cáctiếng chứa yê,ya.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ bài tập 3
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết các từ :viếng, nghĩa, hiền ,điều, việc ,liệu và nêu qui tắcđánh
dấu thanh trong những tiếng đó.
2.Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc toàn bài
- Em hãy nêu nội dung chính của bài ?

….

-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

-GV đọc từ khó

+nắng trưa, lọt, vượn ,gọn ghẽ, chuyển
động,len lách, mải miết,……

-GV đọc bài

HS viết bảng con (giấy nháp )

-GV đọc bài – lưu ý từ khó

HS viết vào vở

HĐ3 : Chấm ,chữa bài

HS soát lỗi

GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp

HS đổi chéo bài soát lỗi

-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1:

Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài

-Gọi HS đọc bài 2

+GV ghi từ lên bảng

TaiLieu.VN

Page 1


Làm miệng
Bài 3:

HS làm VBT



Làm VBT

đáp án:
Phần a:thuyền

Bài 4:

Phần b:khuyên

Tổ chức hoạt động nhóm đôi

Các nhóm thảo luận

-Gọi đại diện các nhóm chữa bài

Nhóm khác nhận xét, bổ sung

GV giúp HS so sánh , nhận biết các loài Từ cần điền :yểng, yến, quyên
chim này
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại qui tắc đánh dấu thanh
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết

TaiLieu.VN

Page 2



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×