Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết trình, tranh luận

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH , TRANH LUẬN
I. Mục đích yêu cầu:
Bước đầu biết cách mở rộnglí lẽ và dẫn chứng trong thuyết trình, tranh luận .
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ Bài 1
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS làm bài 3 tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Lớp đọc thầm theo
định yêu cầu của bài 1 ?
Cả lớp đọc thầm lần 2
- Tổ chức hoạt động nhóm – mỗi nhóm
là một nhân vật .
Gọi đại diện các nhóm lên tranh luận
(trong cùng nhóm HS có thể tiếp sức)


VD :ý kiến bổ sung
+đất :…nhổ cây ra khỏi đất , cây sẽ
chết.
+nước:..khi trời hạn hán thì dù có
đất,cây cối cũng héo khô..nếu không có
nước đất mất chất màu..
+….

Bài 2:

Nhóm khác NX, bình tổ tranh luận hay
nhất

(không nhất thiết phải nhập vai )
Gợi ý:

TaiLieu.VN

Page 1


-Nếu chỉ có trăng thì điều gì sẽ xảy ra?

HS làm VBT

-Đèn đem lại lợi ích gì cho cuộc sống?

VD:

-Nếu chỉ có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

…….SGV tr200

-Trăng làm cho cuộc sống đẹp như thế
nào?
(đèn dầu ,không phải đèn điện )
Bài 3:

Lớp NX –bình bài hay nhất

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học,khen mhững HS thuyết
trình,tranh luận tốt. Ôn tập 9 tuần đầu

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×